Uudised

Tallinn jätkab rahvusvaheliste konverentside toetamist ka 2024.a.

Tallinn jätkab rahvusvaheliste konverentside toetamist! 2024. aastal toetatatakse ülikooli, teadus-, ameti-, eriala- või huvialaorganisatsiooni või muu vabaühenduse kohtumisi, mis on korraldatud oma valdkonna või teema(de) arutamiseks ning teabe ja uuenduslike ideede vahetamiseks. Esimese vooru tähtaeg on juba 12. jaanuaril 2024! Teise vooru tähtaeg on 6. septembril 2024 ja kolmanda vooru tähtaeg 8.novembril 2024.

Abilinnapea Joosep Vimm ütles, et Tallinn on positiivselt üllatav turismisihtkoht, mida siia esmakordselt üritusele tulnud välisturist suure tõenäosusega taas külastama tuleb. “Väga kõrgelt hinnatakse meie kohvikuid ja restorane. Konverentsituristid toovad tööd majutuse, toitlustuse ja kaubanduse sektoritele. Lisaks võimaldavad rahvusvahelised üritused esmakordsetel linnakülalistel Tallinnast inspireeruda ning siia oma sõprade ja perega selle tulemusel naasta. Varasemast enam suuname fookust just madalhooajal toimuvatele sündmustele, et aidata tasandada turismisektoris hooajalisust,” kirjeldas Vimm.

2024. aastal toetatatakse ülikooli, teadus-, ameti-, eriala- või huvialaorganisatsiooni või muu vabaühenduse ellukutsutud kohtumisi, mis on korraldatud oma valdkonna või teema(de) arutamiseks ning teabe ja uuenduslike ideede vahetamiseks. Konverentsiks ei loeta kohtumist, kus osalevad sama äriühingu töötajad, kliendid, koostöö- ja/või äripartnerid, ega õppereisi, koolitust, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva, näitust, festivali või häkatoni. Hinnanguliselt osaleb toetatud konverentsidel ligi 7000 välisdelegaati.

Järgmisel aastal toetatavad konverentsid peavad toimuma ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 30. aprillini. Programm peab kestma vähemalt kaks järjestikust päeva, mille sisu osa peab kestma vähemalt neli tundi. Välisdelegaate peab olema vähemalt kahest riigist ja välisdelegaatide arv olema jaanuaris, veebruaris ja märtsis toimuval konverentsil vähemalt 75 ning aprillis, oktoobris, novembris ja detsembris toimuval konverentsil vähemalt 120. Toetuse saajalt oodatakse, et konverents korraldatakse võimalikult kestlikul ja keskkonnasõbralikul moel.

Tallinn on rahvusvaheliste sihtkohtade kestlikkuse indeksis Ida-Euroopa kategoorias kõige kõrgema skooriga sihtkoht ja seeläbi aitab meil oma piirkonnas silma paista. „Meie ettevõtete võimekus pakkuda kestlike ürituste jaoks ruume, majutust ja toitlustusvõimalusi teeb Tallinna atraktiivsemaks kestlikkust toetavatele organisatsioonidele, mis omakorda aitab ka pealinnal õppida ja areneda selles vallas,“ märkis Vimm.

Nõue korraldada konverents kestlikult suunab korraldajaid neid teemasid läbi mõtlema ning siinjuures on abiks linna enda üritustele kehtestatud vastavad nõuded ja mitmekülgne (veebil info, seminarid) konverentside korraldajate teadlikkuse tõstmine. Oma keskkonnasäästlike tegevusjuhistega paistsid sel aastal silma Latitude59 ja Impact Day.

Toetuse ülemmäär on ühe konverentsi kohta kuni 30 000 eurot ja hinnatakse kolme kriteeriumi alusel, milleks on konverentsil osalevate välisdelegaatide arv, konverentsi programmi kestvus ning konverentsi toimumise kuu. Toetust antakse kuni 60% ulatuses taotleja tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.

Tutvu toetuse andmise korraga SIIN

Riine Tiigi

Turundusjuht