EESTI KONVERENTSIBÜROO ANDMETÖÖTLUSPÕHIMÕTTED,  PRIVAATSUSE ja KÜPSISTE EESKIRJAD

Käesolevad Andmetöötlustingimused ja Privaatsuseeskirjad reguleerivad seda, kuidas Eesti Konverentsibüroo MTÜ kogub, kasutab, säilitab ja avalikustab veebilehel www.ecb.ee kasutajatelt kogutud teavet.

ISIKUTUVASTUSANDMED JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Mõisted:

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Eesti Konverentsibüroole omalt poolt infot.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Eesti Konverentsibüroo MTÜ kogub veebilehe www.ecb.ee kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel, üritusele registreerumisel osalejate nimekirja koostamiseks ja vajadusel Teiega ühenduse võtmiseks , uudiskirja tellimisel. Eesti Konverentsibürookasutab isikuandmeidkasutajaga suhtlemiseks.
  • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil. Eesti Konverentsibüroo MTÜveebilehe külastamisel kasutame Teie sessiooni identifitseerimiseks küpsiseid (cookies). Säilitame tehniliste andmetena Teie IP aadressi, veebilehitseja identifikaatorit, portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL-i ja autentimisviisi.

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine.

ISIKUSTAMATA TUVASTUSANDMED

Eesti Konverentsibüroo kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks. Veebilehtede külastamise andmeid töötleme üksnes isikustamata kujul külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal lehekülgi arendada ja külastajatele mugavamaks muuta. Sellegipoolest on Kasutajatel võimalik meie Veebilehte ka anonüümselt külastada. Me kogume Kasutajatelt isikuandmeid ainult juhul, kui nad edastavad meile sellist teavet vabatahtlikult. Kasutajad võivad alati keelduda isikut tõendava teabe andmisest, kuigi neil ei pruugi selle tulemusel olla võimalik mõnd Veebilehe funktsiooni kasutada.

Me võime koguda kasutajate isikustamata tuvastusandmeid mis tahes ajal, kui nad meie Veebilehte kasutavad. Isikustamata tuvastusandmete hulka võivad kuuluda veebilehitseja nimi, arvuti tüüp ja tehniline teave selle kohta, kuidas Kasutajad on meie Veebilehega ühenduses, näiteks teave operatsioonisüsteemi ja kasutatavate interneti teenusepakkujate kohta ning muu sarnane teave.

Kasutajakogemuse parandamiseks võidakse meie Veebilehel kasutada küpsiseid.

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Eesti Konverentsibüroo säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks vajalik. Meililistis olevat e-maili aadressi säilitatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Eesti Konverentsibüroo rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine
  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@ecb.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISETE EESKIRJAD

Eesti Konverentsibüroo MTÜ veebilehel www.ecb.ee kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Eesti Konverentsibüroo veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.
Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Küpsiste kasutamist on võimalik keelata veebilehitseja seadetes (täpsemad juhised leiad oma veebilehitseja Help/Spikker sektsioonist). Pea meeles, et küpsiste keelamine mõjutab selle ja paljude teiste külastatavate veebilehtede funktsioone. Küpsiste keelamine põhjustab tavaliselt ka selle Veebilehe teatavate funktsionaalsuste ja funktsioonide blokeerimise. Seetõttu ei ole soovitatav küpsiseid keelata.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Eesti Konverentsibüroo Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse.

KOLMANDATEST ISIKUTEST VEEBILEHED

Kasutajad võivad meie Veebilehelt leida sisu, mis suunab (linkide kaudu) nad edasi meie partnerite, tarnijate, sponsorite ja muude kolmandate osapoolte veebilehtede ja teenuste juurde. Nendel veebilehtedel kuvatav sisu ega lingid ei ole meie kontrolli all ning meie ei vastuta meie Veebilehelt lingitud (või meie lehele linkivate) veebilehtede tavade eest. Lisaks võivad need veebilehed või teenused, sealhulgas nende sisu ja lingid, pidevalt muutuda. Nendel veebilehtedel võivad olla enda eraldiseisvad privaatsuseeskirjad. Sirvimine ja suhtlemine mis tahes muu veebilehel, sh veebisaitidel, millel on link meie Veebilehele, kehtivad selle veebisaidi enda tingimused ja eeskirjad.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Eesti Konverentsibüroo MTÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@ecb.ee