Kes me oleme?

MTÜ Eesti Konverentsibüroo (ing.k. Estonian Convention Bureau) on liikmepõhine konverentsiturismi katusorganisatsioon, mille eesmärgiks on Eesti kui konverentsimaa rahvusvahelise maine kujundamine ja tuntuse tõstmine ning Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu suurendamine.

Esindame konverentside korraldamisega seotud ettevõtteid ning riiki ja omavalitsusi ja tihedat koostööd Eesti tutvustamiseks teeme EASi Turismiarenduskeskusega. Meie liikmeskonna hulka kuuluvad nt Tallinna, Tartu ja Pärnu linnad, konverentsihotellid, konverentsi- ja ürituskorraldusfirmad, Tallinna Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool, ürituste toimumiskohad, Tallinna lennujaam, parimad catering firmad.  Kogu meie liikmete nimekirja leiate siit.

Pakutavad teenused:

Kavandades mõne rahvusvahelise konverentsi korraldamist Eestis, oleme esimeseks kontaktiks ja nõuandjaks, kelle poole konverentsi ettevalmistuse algusjärgus tasuks pöörduda. Meilt saate tasuta abi kõiges konverentsidega seonduvas:

  • Nõustamine konverentsi planeerimisel 
  • Taotlus- e. Bid dokumentide koostamine – kui välisorganisatsioonile on vaja esitada ametlik taotlus järgmise konverentsi korraldamiseks Eestis, aitame taotlust koostada. Vaata lisaks: Konverentsi korraldusõiguse taotlemine
  • Konverentsiruumid ja majutus – aitame leida teie konverentsiks ja sellega seotud üritusteks sobiva ruumilahenduse ning sobivaimad hotellid osalejatele
  • Anname soovitusi  konverentside ja ürituste Vabaajaprogrammide osas
  • Aitame leida teile koostööpartneriks professionaalse konverentsikorraldusfirma, vahendame erinevate konverentsikorraldusfirmade hinnapakkumisi, anname nõu valikute tegemiseks, suhtleme teenusepakkujatega
  • Abistame vajadusel konverentsi toimumiseks vajaliku tutvumiskülastuse (site inspection) korraldamisel
  • Kuvame teie rahvusvahelise konverentsi infot meie konverentsikalendris

Kuidas saada EKB liikmeks?

EKB liikmeks võivad olla Eestis registreeritud ning konverentside korraldamisega otseselt või kaudselt seotud juriidilised isikud, organisatsioonid, ühingud, õppe- ja teadusasutused ning kohalikud omavalitsused. Lisainfot meiega liitumise kohta leiab siit.

 

Toetajad

EKB tegevust toetavad EAS Turismiarenduskeskus, Tallinna linn, Tartu linn ja Pärnu linn.

Vaata lisaks: