Projekti nimetus: Eesti kui rahvusvahelise sihtkoha tutvustamiseks digitaalsete lahenduste loomine ja teenuste kvaliteedi arendamine

Projekti periood: 1.06.2020-31.12.2020

Projekti sisu: Eesti konverentsivõimaluste tutvustamiseks ja klienditeekonna parendamiseks digitaalsete materjalide ja virtuaalsete lahenduste valmistamine ning ettevõtete kompetentsi tõstmine läbi rahvusvaheliste parimate praktikate, trendide ja edulugude Eestisse toomise.

Projekti eesmärk:

1) Aidata kaasa Eesti konverentsisektori äritegevuse taastumisele. Parendada Eesti kui konverentsisihtkoha ning konverentsiteenuste kohta info kättesaadavust ja kvaliteeti valmistades digitaalsed turundusmaterjalid klientidele Eesti konverentsivõimaluste ja EKB liikmete konverentsiteenustega tutvumiseks, konverentside planeerimiseks ja tellimuste ning broneeringute esitamiseks ettevõtetele.

2) Kliendikontaktide digitaliseerimine, ülevaate ning klientidega tehtavate tegevuste tulemuslikkuse hindamise parendamine. Klientidega suhtlemiseks ja kliendi teekonna jälgimiseks digitaalse lahenduse loomine, kliendi teekonna parema ülevaate saavutamine.

Projekti tulemused:

  • Lihtsustub kliendi teekond konverentsidele Eestisse.
  • Suurenevad Eesti ettevõtete ärikontaktid, tulevad uued broneeringud ja käive taastub.
  • Kasvab Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arv.
  • Suureneb Eestit külastavate turistide arv kes viibivad siin pikemalt ja kasutavad laiemat ringi teenuseid ning kasvatavad Eesti kui äri- ja reisisihtkoha tuntust.

 

Projekt on (kaas)rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist ja EASist

Projekti toetus: 17 300,36 EUR