MTÜ Eesti Konverentsibüroo on Eesti konverentsivaldkonna esindusorganisatsioon, mille eesmärk on suurendada Eesti kui konverentsisihtkoha rahvusvahelist tuntust ja konkurentsivõimet, kasvatada Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu ning luua ärivõimalusi büroo liikmetele.

EKB põhitegevuseks on Eesti kui rahvusvaheliste konverentside sihtkoha tutvustamine ning korraldajate nõustamine konverentside Eestisse planeerimisel ja teenusepakkujate leidmisel.

Eesti Konverentsibüroo peamised tegevused:

 • Konverentsikorraldajate nõustamine konverentside planeerimisel ja abi korraldusõiguse taotlemisel (bidding)
 • Koostöö Eesti teadlaste ja spetsialistidega konverentside Eestisse kutsumisel, Eesti Konverentsisaadiku programmi haldamine
 • Eestit kui konverentsimaad tutvustavad kommunikatsiooni- ja turundustegevused
  • Eesti kui konverentsimaa kuvandi loomine, sihtkoha ning konverentsitoodete ja -teenuste tutvustamine Euroopa konverentsi- ja ürituskorraldajatele
  • Osalemine rahvusvahelistel erialamessidel , workshopidel jt. kontaktüritustel
  • Digiturundus Eesti konverentsitoodete ja -teenuste tutvustamiseks
  • Rahvusvaheline  meediakoostöö: Eestit tutvustavad pressiteated, artiklid välismeedias
  • Konverentsikorraldajate tutvumis- ja site inspection reiside korraldamine Eestisse
  • Tutvustavate materjalide koostamine
 • Meie liikmetele infoseminaride ja tutvumiskülastuste korraldamine
 • Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside kalendri pidamine ning statistika kogumine
 • Lobby-tegevused ja valdkonna huvide esindamine riiklikul tasandil

Kuidas saada EKB liikmeks?

EKB liikmeks võivad olla Eestis registreeritud ning konverentside korraldamisega otseselt või kaudselt seotud juriidilised isikud, organisatsioonid, ühingud, õppe- ja teadusasutused ning kohalikud omavalitsused. Tegemist on koostööplatvormiga mis ühendab kõiki põhilisi konverentsidele vajalike teenuste pakkujaid ja partnereid. Liikmete nimekirja leiab siit.

Läbi EKB liikmelisuse on ettevõtetel ja organisatsioonidel võimalik osaleda konverentsivaldkonna koostöötegevustes, samuti olla esindatud EKB turundustegevustes ja -materjalides soovitatud teenusepakkujana, saada päringuid EKB kaudu, olla kursis konverentsisektori uudistega, osaleda infoseminaridel ning rääkida kaasa konverentsisektori arendamisel Eestis. EKB liikmestaatus on märk kvaliteedist ning annab lisavõimalused rahvusvaheliseks turunduseks, mida vaid omal käel teostada on kallim ja aeganõudvam.

Lisaks toimuvad EKB liikmetele toimuvad regulaarselt erinevad eksklusiivsed üritused.

Eesti Konverentsibürooga liitumiseks tuleb esitada liitumisavaldus.

Lisainfo liikmeks astumise ning liikmetasude kohta:

Kadri Karu, EKB tegevjuht tel 51 58 240, kadri.karu@ecb.ee