Uudised

2018. a. Aasta Konverentsiteo konkursile esitati 15 kandidaati, tutvustame auhinnakandidaate

Käesoleva aasta alguses viis MTÜ Eesti Konverentsibüroo kaheksandat korda läbi konkursi Aasta Konverentsitegu. Konkursi eesmärgiks on tunnustada Eestis tegutsevaid konverentsikorraldajaid, õnnestunud rahvusvahelisi konverentse ning silmapaistvaid isikuid, kes on oluliselt panustanud Eesti konverentsiturismi arengusse. Kandidaate esitasid EKB liikmed ja Eesti Konverentsisaadiku programmis osalejad. Tutvustame alljärgnevalt konkursile esitatud kandidaate:

Aasta Konverentsitegu 2018 kandidaadid: 

Aasta Konverentsiteo tiitel omistatakse konverentsile, mille Eestis toimumine on märkimisväärne sündmus ning mille korraldamine on toonud olulist kasu nii selle läbiviijale, Eesti konverentsiturismi teenusepakkujatele kui ka meie riigile laiemalt.  

Euroopa Lingvistikaühingu Societas Linguistica Europea (SLE) 51. aastakonverents

Oli Euroopa lingvistika suursündmus mille kavas oli 19 töötuba ja üle 400 ettekande. Lisaks Euroopa delegaatidele oli osalejaid ka USA’st ja Jaapanist. Konverentsi teemade ring ulatus keeleajaloost ja tüpoloogiast kuni korpuslingvistikani. Võimaluse olla 51. aastakongressi korraldajamaaks andis Eesti keeleteadlaste aktiivne osalemine varasemate SLE konverentsidel ja nende ettevalmistamisel, samuti meie keeleteaduse rahvusvahelise nähtavuse pidev kasv.

Balticum Organicum Syntheticum 2018

Konverents oli pühendatud keemilise sünteesi ja tehnoloogia uudseimatele saavutustele. Peamised eesmärgid olid edendada orgaanilise keemia valdkonda nii ülemaailmses tööstuses kui ülikoolides ning soodustada erinevate riikide keemikute omavahelist suhtlust ja kontakte ning koostöövõimalusi uurimisprojektides. BOS2018 paistis silma valdkonna innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste väljatoomise ja suure rahvusvahelise ettevõtlussektori esindatusega. Konverentsi avas president Kersti Kaljulaid ning esinejate hulgas olid teiste kõrval ka nobelistid Robert H. Grubbs ja Jean Marie Lehn.

34th EGOS Annual Colloquium

European Group of Organizational Studies 34. Colloquim’i näol oli tegemist suurima teaduskonverentsiga, mis Eestis korraldatud. Konverents andis võimaluse näidata Eestit nii akadeemia kui turismi mõistes atraktiivse sihtkohana, kus elada ja töötada. Samuti aitas kollokbium kaasa akadeemilise personali konkurentsivõimelisuse suurenemisele ja koostööprojektidele erinevate ülikoolide ja teadlaste vahel. Tänu EGOS konverentsile, pääses Eesti organisatsiooniteadlaste maailmakaardile. Konverentsi raames toimus mitmeid vastuvõtte Tallinna kauneimates paikades nagu Mustpeade Maja, Õpetajate Maja, Estonia Kontsertsaal ja Kultuurikatel. Külastajatele korraldati linnaeksursioon Tallinnas ning konverentsi üritustel tutvsutati Eesti kultuuri läbi toidu ja esinejate. Konverentsi majanduslikuks panuseks on hinnanguliselt 1,5 miljonit eurot ning osalenud ligi 2 000 delegaati kannab edasi sõnumit Eestist.

67th International Bartenders Association (IBA) Congress & World Cocktail Championships (WCC)

Tegemist on maailma suurima iga-aastase hospitality-ettevõtluse esindajate kokkutulekuga ning koktelilimeistrite võistlusega. Eestist vaadates on oluline sedavõrd paljude riikide esindatus. Tänu ürituse pikkusele oli suur ka delegaatide poolt Eestis veedetud ööde arv, mis ületas 1 500 piiri.

7th Baltic Atherosclerosis Society Congress

7th Baltic Atherosclerosis Society Congress tõi Tallinnasse 350 kardiloogi, endokrinoloogi ja teisi valdkonna spetsialiste üle kogu Euroopa. Erilist tähelepanu pöörati konverentsil perekondlikule hüperkolesteroleemiale ning südame-vereskoonkonnahaiguste riskile diabeedi korral. Konverentsi avas peaminister Jüri Ratas ning esinesid juhtivad eksperdid Euroopast. Kongressil raames toimusid ka ühisistungid Euroopa Ateroskleroosi Ühingu ning Euroopa Kardioloogide Seltsiga. Kongressi osavõtjate ülivõrdes positiivne tagasiside ja valdkonna tippjuhtide toomine Tallinnasse lõi Eestile eeldused Euroopa Kardioloogide Seltsi ning Euroopa Atheroskleroosi Ühingu ürituste korraldamisõigusele kandideerimisele.

Robotex International Conference 2018 – Generation R

Robotexi rahvusvaheline konverents toimus varasemate aastatega võrreldes oluliselt suuremas mastaabis ning üles astus ligi 80 kõnelejat 32 riigist. Konverentsilt käis läbi 942 külastajat 54 eri riigist. Enim välisosalejaid saabus Hiinast, Jaapanist, Ameerika Ühendriikidest, Prantusmaalt ja Indiast kellest paljud olid Eestis esmakordselt. Olulisemate teemadena leidsid käsitlust isejuhtivad sõidukid, küberturvalisus, andmeteadus, haridus, futurism, Industry 4.0, kosmosetehnoloogiad ning naised tehnoloogiavaldkonnas. 44 kõne, 17 paneeldiskussiooni, 11 töötoa, 4 fireside chat’i ja 4 pitching sessiooni kõrval toimus ka 2 meetup’I ning Investor Day. Robotexi konverentsi korraldajad usuvad, et selleaastase konverentsi õnnestunud läbiviimine on loonud aluse järgmistel aastatel veelgi kõrgema kvaliteedi ja suurema külastajate arvuga konverentside korraldamiseks.

24th FECAVA Eurocongress

Euroopa Lemmikloomaarstide Assotsiatsioonide Föderatsiooni (FECAVA) aastakongressi nelja päeva jooksul toimusid töötoad, loengusessioonid, ekskursioonid ja sotsiaalsed üritused. Kokku peeti kongressi 17-l sessioonil üle 100 ettekande. Kultuurikatlas toimus ka ettevõtete kus eksponente oli peaaegu 50 nii Euroopast kui ka kaugemalt. Eesti kultuuri tutvustati läbi erinevate esinejate sotsiaalprogrammis, samuti toimus kongressi raames Eesti toodete minimess ja ekskursioonid Eesti eri piirkondadesse. Eesti kui laulumaa tutvustamiseks organiseeriti Linnahalli treppidele ühislaulmise teemal “Kiibi koera, kiibi kassi” Sepapoiste viisil. See tõi varajasel hommikutunnil voodist välja mitusada kongressikülastajat, pakkudes elavat huvi ka pressile. Oluliseks peeti korralduses ka sotsiaalsele vastutustundlikkust ning ürituse keskkonnamõjude vähendamist. Näiteks telliti kongressi kotid Viljandi ettevõttelt, kes annab tööd erivajadustega inimestele. Kongress tõi Eestisse üle 700 000 euro ekspordikäivet ja Tallinna turismikäibesse üle 4 000 voodiööpäeva

22nd World Congress of AIMS

Rahvusvaheline Maratonide ja Pikamaajooksude Liitu (AIMS) kuulub üle 450 rahvusvahelise maratoni ja pikamaajooksu enam kui 110 riigist üle kogu maailma. Kongressist võttis osa 158 maratoni esindajat 55 riigist üle maailma enam kui 300 delegaadiga. Arutleti erinevate teemade üle alates turundusalaste nippidest suurendamaks naiste osakaalu spordivõistlustel, liikumise keskkonnasõbralikkusest, spordiürituste ohutusest, turvalisusest ja mõjust kuni globaalsete ilmastikumuutusteni välja. Kongressi vastuvõttudel tervitasid külalisi president Kersti Kaljulaid ja linnapea Taavi Aas. Kongressi korraldus pälvis tunnustust nii AIMS juhtkonna kui külaliste poolt. Kiri “The most successful AIMS Congress Ever” kaunistab siiani AIMS veebilehe esilehekülge. AIMS kongress aitas tõsta paralleelselt toimud Tallinna Maratoni välisosalejate arvu, mis sel aastal ulatus ligi viie tuhandeni ning kes jätsid Eestisse üle 5 miljoni euro.

9th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Euroopa Liidu Läänemere Strateegia (LMS) korralise 9. Aastafoorumi eesmärk oli aidata kaasa LMS esmärkide täitmisele ja tuntusele. Läänemere Strateegia hõlmab kaheksat Läänemere äärset EL liikmesriiki eesmärgiga kaitsta merekeskkonda, kiirendada majanduskasvu ja ühendada piirkonda. Konverentsil osalejad olid valitsusektori, rahvusvaheliste organisatsioonide, NGO, ülikoolide, regionaalse ja kohaliku administratsiooni ning meedia ja ärivaldkonna esindajad. Lisaks 33 välisajakirjaniku. Foorumi keskse teemana toodi tähelepanu alla strateegia tulevik peale aastat 2020. Foorumil tutvustati ligikaudu kahekümnel seminaril Läänemere äärse koostöö väljakutseid ja erinevate valdkondade aktuaalseid töösuundi ja projekte. Samuti arutatati strateegia edendamist ning panust Läänemere ökosüsteemi seisundi parandamisel ja kuidas piirkonda edasi viia globaalse digitaalkeskusena.

ESHA Biennial Conference 2018

Euroopa Koolijuhtide Ühenduse (ESHA) konverents leidis aset Alexela Kontserdimajas 2018 aasta oktoobris tähistamaks Eesti sajandat sünnipäeva. Euroopa koolijuhtide konverents toimub üle kahe aasta ning osalejate arv oli möödunud aastal ligi 650 kooli- ja haridusjuhti nii euroopast kui mujalt maailmast. Täiendavalt ligi 1 000 inimest jälgis konverentsi veebiülekande vahendusel. Kasutusel oli konverentsi app Worksup. Kahepäevase hariduskonverentsi sessioonid toimusid lisaks Alexela Kontserdimaja suurele saalile ka kahes kinosaalis. Osalejad hindasid kõrgelt nii konverentsi sisulist programmi kui korraldust ning võimalust kohtuda kolleegidega üle Euroopa.

Lennart Meri Konverents 2018

Lennart Meri konverents on rahvusvaheline kõrgetasemeline igal aastal toimuv konverents, kus arutatakse Põhjamaade ja Euroopa idaosa välispoliitilisi ja julgeolekuküsimusi. See olulisim julgeolekupoliitiline üritus Põhja-Euroopas toimus möödunud aastal juba kaheteistkümnendat korda. Konverentsil osalevad erinevate riikide ministrid, parlamendiliikmed, riigipead ning samuti mitmesuguste rahvusvaheliste organisatsioonide juhid. Konverents on kujunenud Eesti julgeoleku- ja välispoliitika lipulaev ning hinnatud nii kodus kui rahvusvaheliselt. LMC 2018 tähistas ka Eesti välis- ja julgeolekupoliitika 100. Aastapäeva.

The 10th International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR2018)

X rahvusvahelisel kultuuripoliitika konverentsil (ICCPR 2018) “Üleilmsed vood ja nende kultuuripoliitiline valitsemine: minevik ja tulevik” peeti kokku 4 plenaarettekannet, 186 individuaalset ettekannet (68 sessioonis), 11 paneeli ja 6 ümarlauda. Fookuses olid Eesti teemad kultuuripoliitika vallas – digikultuur ja e-teenused. Samuti andis konverents võimaluse kaasaegse kultuuripoliitika uuringute süsteemsemaks tutvustamiseks Eesti uurijatele ning. Konverentsi avavastuvõtt toimus Kultuurikatlas ning pidulikku õhtusööki said külalised nautida Lennusadamas, kus Eesti kultuuri tutvustasid erinevad artistid. Konverentsi teisel õhtul pakuti külalistele võimalust külastada erinevaid Tallinna kultuuriasutusi, loomeklastreid ja ettevõtteid – Eesti Filmimuuseumi, Eesti Vabaõhumuuseumi, Tellsikivi Loomelinnakut, Labora, ARS-i maja ning KUMU kunstimuuseumi. Konverents aitas siinsetel uurijatel rahvusvaheliselt võrgustuda ning luua alused uutele koostöösuhetele ning -projektidele.

Latitude59

Latitude59 on Baltikumi ja Skandinaavia regioonis üks olulisemaid tehnoloogia, ettevõtluse ja innovatsiooni konverentse. Programmi keskmes olid idufirmade, tuleviku ning digitaalse ühiskonna teemad. Räägiti küberturvalisusest ning rahvusriikide tulevikust, sellest, kuidas ehitada inimkeskseid ettevõtteid ning millised on möödunud ja tulevad trendid turunduses. Lisaks arutleti tehisintellekti kasutusviiside, jätkusuutliku toidutööstuse tuleviku ja krüptorahanduse teemadel. Konverentsil esinesid ettekannetega tehnoloogia ja start-up valdkonnas väga kõrgelt tunnustatud ja hinnatud spetsialistid. Tehnopoli matchmaking alal leidis konverentsi külastajate vahel aset ka rohkem kui 2000 üks-ühele eelnevalt kokku lepitud kohtumist. Latitude59 raames toimus ka pitchivõistlus, mille võitis Fractory, kes pälvis ka Nordic Angel Program 170 000 euro suuruse iduinvesteeringu. Fractory on veebilahendus, mis aitab inseneridel saada automaatse hinnapakkumise laialt tootjate võrgustikult.

 

Innovatiivseim Konverentsilahendus kandidaadid:

Konverentsid, mille korraldamisel oli kasutatud uudseid tehnoloogiaid, erilisi konverentsikohti/formaate, unikaalseid vaba aja programme või muid uuenduslikke, loovaid ja leidlikke lahendusi.

 TalTech Digital visioonikonverents – digituleviku teejuht

Konverentsi korraldamisse olid kaastaud kõik teaduskonnad ja instituudid. Konverentsisaali paigutuses kasutati uudset asetust ning maxi ekraane mis katsid kogu aula otsa- ja küljeseina. Konverentsi avamine toimus live ülekandena Iseauto lansseerimisest ja esimesest iseseisvast sõidust koos peaesinejate Alexander Stubbi ja rektor Jaak Aaviksooga.  Konverentsil kasutati nelja erinevat formaati – keynotes, TED Talks, Peca Kucha ja suud puhtaks diskussioon. Suhtlemine konverentsi delegaatidega oli interaktiivne appi vahendusel ning konverents oli paberivaba.

Mindvalley U

Kuu aega Kultuurikatlas kestnud Mindvalley U tõi suvel Eestisse elama, linna ja siinse kultuuriga tutvuma üle 1000 inimese 76 riigist. Osalejatest nii mõnigi sai tänu sellele sündmusele Eesti E-residendiks. Innovaatilised olid konverentsi formaat ja program mille vältel toimus rohkem kui 100 loengut ja workshopi selahulgas Mindvalley asutaja Vishen Lakhiani poolt. Koostöös EV100 projektiga korraldati ürituse viimasel päeval tasuta inspiratsioonipäev noortele vanuses 14-20. Korraldajate sõnul tõi kogu sündmus Eestisse üle kahe miljoni euro.

Aasta Konverentsitegu Auhind konkursi tingimustega saab lähemalt tutvuda siit

Riine Tiigi

Turundusjuht