Blogi

Mis on TARK TARTU?

Heade mõtete linnast Tartust on saanud tark linn – kas mõtted on endiselt head?

Head mõtted on Tartus endiselt alles, me lihtsalt realiseerime neid mõtteid targalt. Samal ajal kui mitmel pool maailmas käib linnade „võidurelvastumine“ erinevate tehnoloogiliste lahenduste näol, vaatame meie veidi suuremat pilti – Tartus on alati olulisel kohal olnud inimene – olgu selleks siis põline kohalik elanik, tudeng, ettevõtja või külaline võõrsilt, ja nii jääb see ka edaspidi. Seetõttu on tark Tartu pigem mõtteviis, mis aitab meil kujundada parima elu- ja ettevõtluskeskkonna oma inimestele – areneme ja saame iga päevaga paremaks, kuid jääme iseendaks.

Aga mida see „Tark Tartu“ ikkagi tähendab?

Nagu juba öeldud, siis meie jaoks on tark linn „mõtteviis“. Vaieldamatult on Tartu viimastel silma paistnud ka mitmete tarkade tehnoloogiliste lahendustega (kogu linna hõlmav rattaringlus, „smartovkad“, ühistranspordi liinivõrgu uuendamine jne), aga sageli peitub tark muutus hoopis muus – vähem bürokraatiat, lihtsamad ja kvaliteetsemad teenused ning mõistagi kaasamine, et inimesed saaks ise oma elu- ja ettevõtluskeskkonna arengus sõna sekka öelda.

Kas tark Tartu on pigem kohalikele keskendunud või on sellest ka väliskülalistele kasu?

Tegelikult ei ole vahet, kas tegemist on kohaliku elaniku või väliskülalisega. Me usume, et kui inimene, olgu ta siis linnakodanik või linna külaline, tunneb ennast Tartus hästi, tal on siin lihtne asju ajada, teda ümbritsev keskkond on turvaline, roheline ja mitmekülgne ja tal on palju ägedaid võimalusi eneseteostuseks, siis räägib ta suure tõenäosusega sellest ka teistele.

Oluliselt käegakatsutavamad asjad on muidugi erinevad targad ja keskkonnasõbralikud lahendused, mis viimastel aastatel on Tartus läbi viidud, ja mis panustavad nii kohalike kui külaliste heaolusse. Näiteks on Tartu üks vähestest keskmise suurusega linnadest Euroopas, kus kogu ühistranspordisüsteemis on kasutusele võetud taastuvkütus. Samamoodi on mitmel pool tunnustust kogunud Tartu targad ja läbimõeldud linnaruumilahendused, mis kutsuvad inimesi senisest rohkem liikuma. Hea näitena võib välja tuua ka Tartu uue viidasüsteemi infograafika, mis võitis tänavu Kuldmuna. Ja ka Euroopa Kultuuripealinna tiitel tuli meile ju tegelikult just jätkusuutliku, tervikliku ja detailideni läbimõeldud nägemuse eest.

Kuidas Targa Tartu kontseptsiooni täpsemalt välisturunduses kasutada?

Tartu terviklik, ehe ja kestlik elukeskkond on meie kõikide turundussõnumite taust. Kui mõne sihtkoha juures saab rääkida ühest või teisest jätkusuutlikust ja nutikast/targast tootest või lahendusest, siis Tartu puhul räägime eelkõige tervikvaatest. See võimaldab meil parimate praktikatega eeskujuks olla ja konkreetsete näidete ja argumentidega väliskülalisi piirkonda meelitada.

Heade turundusnäidetena võib välja tuua kaasava eelarve ja Tartu kaasamistavad laiemalt, mis on Euroopas päris palju tähelepanu pälvinud ja mis loob võimalusi nii linnaelaniku kui turisti elu- ja külastuskogemus parendamiseks (uue ilme on saanud Aparaaditehase hoov, Emajõe kaldapiirded, mitu liikuma kutsuvat ala jne). Veelkord tõstaks esile rattaringlust, mis Tartu ühistranspordi osana on aidanud muuta elukeskkonna tervislikumaks ja tekitab juba sel suvel ühendused mitme linnast väljas oleva asulaga. Samuti on palju kõneainet pälvinud „smartovkadeks“ kutsutavate vanade kortermajade renoveerimine liginullenergia hooneteks ja muidugi mitmed erinevad koostööprojektid linna, ülikoolide ja ettevõtete vahel.

Me elame ajastul, kus puhas ja jätkusuutlik elukeskkond on põhiliseks valikute tegemise argumendiks, ka turismis. Tartus on kõik Targad eeldused selleks loodud. Inimesi ja nende arvamust väärtustatakse ning see kasvatab elanikes heaolutunnet. Usume, et Tark Tartu oma heade mõtete, hoolivuse ja kestliku  lähenemisega on suurepärane algus uuele turismiajastule.

Kas väliskülalisel, kes Tartusse konverentsile tuleb, on ka Targast Tartust kasu?

Töötame välja lahendusi, et ka Tartusse lühiajaliselt saabuval külastajal oleks võimalik targast Tartust osa saada. Miks mitte näiteks laenutada Tartu Smart Bike elektriratas ja tutvuda kesklinna piirkonnas kunstigaleriiga, mis asub meie nutimajade otsaseintel.

 

Riine Tiigi

Turundusjuht