PRAKTILISI NÄPUNÄITEID KESKKONNASÕBRALIKEST LAHENDUSTEST KONVERENTSIKORRALDUSES

Eelmisel aastal valmis SA Tartu 2024, Tartu linnavalitsuse ja kestliku ürituskorralduse konsultatsiooniettevõtte Acento koostööna Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend

Tegemist on praktilise abivahendiga, millest on keskkonnahoidlike valikute tegemisel kasu erinevatel valdkonda eestvedajatel –  nii kultuuri- ja spordiürituste kui ka konverentsikorraldajatel. Juhendis on toodud minimaalsed nõuded ja soovitused keskkonnasõbralike sündmuste korraldamiseks koos praktiliste soovituste ja kontrollnimekirjadega,  mis aitavad korraldajal juhendis toodud nõuetes orienteeruda.

Palusime Merje Laimetsal, Visit Tartu äri- ja konverentsiturismi valdkonna juhil, tuua välja mõned praktilised soovitused, millest kõigil konverentsikorraldajatel abi võiks olla.

Trükimaterjalid

Trükimaterjalid – kõigepealt vaata kriitiliselt üle, kui palju ja milliseid materjale on vaja toota paberile. Kujunduses väldi aeguvat infot (nt kuupäevad, aastaarvud), siis saad ülejäänud materjale ka järgmisel üritusel kasutada. Trükkimiseks kasuta keskkonnasõbralikke trükikodasid. Mõned näited, kellelt pakkumisi küsida:

Meened, kingid

Mõtle kriitiliselt läbi, kui palju meeneid ja kinke on vaja.

  • Eelista söödavaid kinke! Suurema tellimuse puhul küsige tootjalt otse, väiksema mahu korral leiab sobilikke söödavaid kingitusi mahetooteid müüvatest poodidest ja taluturgudelt.
  • Kaalu kingina näiteks annetust loodushoiu organisatsioonile või pääset kultuurielamusele.
  • Kui on kindel soov kinkida midagi püsivamat, siis eelista keskkonnahoidlikult ja sotsiaalselt vastutustundlikult toodetud kingitust. Head on praktilised kingitused, mida saaja suure tõenäosusega tegelikult ka vajab ja kasutab.

 Toit

Ideaalne: pakutav toit on mahe, kohalik, hooajaline, suures osas taimne, vabapidamise munad, õiglase kaubanduse kohv-tee, ühekorrapakenditeta, kättesaadav joodav kraanivesi, toitu ei jää järgi.

Miinimum: paku vähemalt ühte lihavaba toitu, leia kasutus toidujääkidele ja toidujäätmetele. Ühekordsete joogikõrte, segamispulkade ja kokteilikaunistuste kasutamine ei ole lubatud.

Ülejäänud toidu laiali jagamine

Toidujäätmed

  • Nutriloop – biojäätmete kogumine toitlustajatelt, väärindamine.

Transport

Ideaalne: külalised saavad kohale ilma isikliku autota. Lendamise kliimamõju kompenseerimiseks häid lahendusi tegelikult pole. Soovi korral võib siiski toetada kohalikke keskkonnaorganisatsioone, kes hoiavad väärtuslikke looduskooslusi elus, Eestis näiteks

Miinimum: jagada külalistele infot erinevate transpordivõimaluste kohta, mis on alternatiiviks üksi autoga tulemisele.

Energia

Ideaalne: kogu energia tuleb taastuvatest allikatest, hoone ja kasutatud seadmed on energiaefektiivsed, kasutatavad materjalid on korduskasutatavad, jäätmeid tekib minimaalselt ja need kogutakse liigiti.

Eritranspordi tellimisel eelistada väikese CO2 heitmega sõidukeid (nt gaasibussid, heitnormile EURO6 vastavad bussid).

Küsimus ida külaliste transpordiks konverentsi raames eritranspordina väikse CO2 heitmega sõidukeid Tartus järgmistelt ettevõtetelt:

Kimar Transport, Ülevälja 7, Tartu, https://www.kimar.ee/bussid/

GoBus, https://gobus.ee/telli-buss/bussipark/

LuxCharter, https://luxcharter.ee/category-trips/conventions-and-meetings/

Miinimum: mitmepäevasel üritusel tuleb külastuste välisel ajal elektrikasutus toimumispaigas viia minimaalseks viisil, mis ei takista ürituse toimumist (valguse vähendamine, heli välja lülitamine jne). Kui ürituse toimumispaik seda võimaldab, tuleb energiaallikaks valida püsiv elektriühenduse lahendus ajutiste generaatorite asemel. Korraldaja peab ürituse ajal ja järel jälgima, et ei tekiks ressursikadu.

Mõju toimumispaigale

Ideaalne: üritus ei häiri kuidagi kohalike inimeste ega muude liikide elu, ei tekitata heli-, valgus-, õhu-, vee ega mullareostust, kohapealne looduskeskond on pärast üritust paremas seisus kui enne üritust – üritus panustab looduskeskkonna paranemisse (nt suureneb elurikkus).

Miinimum: ürituse territoorium jääb peale üritust sama heasse seisukorda kui enne üritust. Ümberkaudsete kinnistute omanikke teavitatakse toimuvast üritusest vähemalt nädal aega ette. Tekitatud kahju maastikule tuleb heastada.

Jäätmed

Ideaalne: inventari kasutatakse korduvalt, ei pakuta pudelivett ja pakendatud toitu, kõik ülejäägid kogutakse eraldi ja suunatakse korduskasutusse (hoiustatakse järgmiseks ürituseks või antakse edasi), tekkivad jäätmed kogutakse liigiti ja suunatakse ringlusse.

Miinimum: keelduge ühekordsetest esemetest, jäätmete liigiti kogumise kohustus kehtib nii sündmusel osalejatele kui korraldajatele. Liigiti kogutud jäätmete mahu kohta kogutakse andmeid.

  • Toidujäätmete kogumiseks üritustel ja nõuetekohaseks käitlemiseks pakub teenust Nutriloop
  • Pakendite liigiti kogumiseks ja ära andmiseks võta ühendust kohaliku jäätmejaama, jäätmevedaja või pakendiorganisatsiooniga (info@pakendiringlus.ee), üks raamide lahendus https://tvo.ee/sorteerimislahendused/kilekoti-raam
  • Ürituse panditaara kogumisel ja ringlusse saatmisel aitab Eesti Pandipakend

 Kommunikatsioon

Miinimum: keskkonnahoiu nõuded on külalistele kommunikeeritud ja avalikult kättesaadavad vähemalt nädal enne üritust.

Partneritele on keskkonnahoiuga seotud reeglid kommunikeeritud kirjalikult koostöökokkulepete sõlmimise hetkel või piisavalt varakult enne ürituse toimumist, et partner oleks võimeline keskkonnahoiu reegleid täielikult täitma.

Nii külalistele kui partneritele selgitatakse keskkonnareegleid ka kohapeal ürituse ajal.

Lisainfo

Lisaküsimuste puhul võtke julgesti ühendust Visit Tartu äri- ja konverentsiturismi valdkonna juhiga Merje.Laimets@visittartu.com

Merje Laimets

Äri- ja konverentsiturismi valdkonna juht