Kes me oleme?

MTÜ Eesti Konverentsibüroo (ing.k. Estonian Convention Bureau) on  liikmespõhine Eesti konverentsiturismi katusorganisatsioon, mille eesmärgiks on Eesti kui konverentsimaa rahvusvahelise maine kujundamine ja tuntuse tõstmine ning Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu suurendamine. EKB põhitegevuseks on Eesti kui rahvusvaheliste konverentside sihtkoha tutvustamine ning korraldajate nõustamine konverentside Eestisse planeerimisel ja teenusepakkujate leidmisel.

Esindame konverentside korraldamisega seotud ettevõtteid ning riiki ja omavalitsusi ja tihedat koostööd Eesti tutvustamiseks teeme EASi ja Kredexi ühendasutuse Turismiarenduskeskusega. Ühisesse organisatsiooni on koondunud ettevõtted, kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse konverentsivaldkonna arendamisel Eestis ning need, kes saavad kasu meie pakutavatest praktilistest teenustest ja valdkonna-alasest informatsioonist.

Meie liikmeskonna hulka kuuluvad Tallinna, Tartu ja Pärnu linnad, suurimad konverentsihotellid, konverentsi- ja ürituskorraldusfirmad, Tallinna Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool, erinevad ürituste toimumiskohad, Tallinna lennujaam ja Tallinna Sadam, parimad catering firmad. Vaata kogu liikmete nimekirja.

EKB on ka rahvusvahelise katusorganisatsiooni ICCA (International Congress and Convention Association) liige.

Pakutavad teenused klientidele:

Kavandades mõne rahvusvahelise konverentsi korraldamist Eestis, oleme esimeseks kontaktiks ja nõuandjaks, kelle poole konverentsi ettevalmistuse algusjärgus tasuks pöörduda. Meilt saate tasuta abi kõiges konverentsidega seonduvas:

  • Nõustamine konverentsi planeerimisel 
  • Taotlusdokumentide (nn “Bid documents”) koostamine – kui välisorganisatsioonile on vaja esitada ametlik taotlus järgmise konverentsi korraldamiseks Eestis, aitame taotlust koostada. Vaata lisaks: Konverentsi korraldusõiguse taotlemine
  • Konverentsiruumide ja majutuse info – aitame leida teie konverentsiks ja sellega seotud üritusteks sobiva ruumilahenduse ning sobivaimad hotellid osalejatele
  • Aitame leida teile koostööpartneriks professionaalse konverentsikorraldusfirma, vahendame erinevate konverentsikorraldusfirmade hinnapakkumisi, anname nõu valikute tegemiseks, suhtleme teenusepakkujatega
  • Anname soovitusi  konverentside ja ürituste Vabaajaprogrammide osas
  • Abistame vajadusel konverentsi toimumiseks vajaliku tutvumiskülastuse (site inspection) korraldamisel
  • Kuvame teie rahvusvahelise konverentsi infot meie konverentsikalendris

Kuidas saada EKB liikmeks?

EKB liikmeks võivad olla Eestis registreeritud ning konverentside korraldamisega otseselt või kaudselt seotud juriidilised isikud, organisatsioonid, ühingud, õppe- ja teadusasutused ning kohalikud omavalitsused. Lisainfot meiega liitumise kohta leiab siit.

 

Toetajad

EKB tegevust toetavad EASi ja Kredexi ühendasutus, Tallinna linn, Tartu linn ja Pärnu linn.

Vaata lisaks: