Konverentsiturismi arendamine Tartus kuulub SA Tartumaa Turismi tegevusvaldkondade hulka. Tartu Konverentsibüroo (lühend – TKB, ingl.k. Tartu Convention Bureau) on  SA Tartumaa Turismi poolt registreeritud kaubamärk. Tartu Konverentsibüroo eesmärgiks on Tartu kui konverentsilinna väärtustamine ja arendamine, et kaasa aidata  Tartu rahvusvahelise  tuntuse ja tunnustatuse saavutamisele turismisihtkohana.

Kuidas Tartu Konverentsibüroo saab konverentsi planeerides aidata?

  • Erialasektside ja assotsiatsioonide konverentside korraldus algab tihti konverentsiõiguse saamise eest võistlemises – siinkohal saab TKB pakkuda abi näiteks sihtkoha tutvustuse koostamises taotlusdokumentide (nö “bid dokumendid”)  ettevalmistamisel ning rahvusvahelise assotsiatsiooni tutvumisreisi korraldamisel.
  • Nõustamine ürituse planeerimisel:  konverentsiruumide, toitlustajate, korraldusfirmade ja kõikvõimalike teiste partnerite leidmisega kimpus olles tasub alati TKB poole pöörduda heade nõuannete saamiseks.
  • Ideede  konverentside pre– ja post-tuuride korraldamiseks ning vaba-aja ja networking ürituste osas.
  • Tartut kui sihtkohta tutvustavate materjalid.
  • Tartu Konverentsibüroo koduleht koondab võimalikult palju infot, mis aitab konverentsikorraldaja tööd lihtsustada. Leitavad on enamik Tartus ja linna ümbruses asuvad seminariruumid, catering’i pakkujate kontaktid, transpordiga tegelevad ettevõtjad, konverentsikorraldusfirmad jne. Lisaks leiab ideid vaba-aja programmideks ning saab tutvuda erinevate Tartu linna tutvustavate materjalidega. Konverentsikalender võimaldab saada ülevaate, mis ja kus toimumas on, mis aitab vältida olukorda, et üheaegselt on linnas mitu suurt konverentsiüritust, mis võiksid üksteisele korralduslikes küsimustes konkurentsi pakkuda.

Tartu konverentsitoetus

Tartu linn toetab Tartus toimuvaid konverentse. Toetuse saamiseks peab konverents toimuma Tartu linnas, konverentsil osalejate ööbimiste koguarv peab Tartu linnas olema vähemalt 100 ning konverentsi programmi kestvus vähemalt kaks järjestikust päeva. Toetust taotletakse Tartu Linnavalitsuse taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis. Taotleja saab olla era- või avalik-õiguslik juriidiline isik. Konverentsitoetuse taotlus konverentsile, mis toimub perioodil 1. jaanuar kuni 30. juuni, esitatakse linnavalitsusele hiljemalt eelmise kalendriaasta 1. oktoobriks, ja konverentsile, mis toimub perioodil 1. juuli kuni 31. detsember, hiljemalt 1. aprilliks. Lisainfo leiate: Tartu linna konverentsitoetus. 

Tartu Konverentsisaadiku klubi

Info paremaks liikumiseks tasub end korraldajana üles anda Tartu konverentsikorraldajate listi kontaktiks või liituda Tartu konverentsisaadiku programmiga, mille ideeks on toetada konverentsikorraldajaid nende tegevustes läbi korrapäraste informatiivsete seminaride ja nõustamise.

Konverentsisaadiku klubi ühendab aktiivseid teadlasi ja spetsialiste, kes on huvitatud oma valdkonna konverentside ja ürituste korraldamisest Eestis.  Konverentsiklubi ürituste raames tutvustatakse uusi konverentsikohti ja põnevaid vaba-ajaprogramme, kutsutakse külla eriala eksperte, jagatakse praktilisi konverentsi korraldamise kogemusi. Osalejatel on võimalus saada uusi teadmisi, häid nõuandeid, jagada vastastikuseid kogemusi. Saadikuklubiga liitumiseks tuleb täita liitumisankeet.

Lisainfo

Täiendavate küsimuste korral võtke Tartu Konverentsibürooga julgesti ühendust!

Salvesta oma valikud lemmikuks! Nimekirja saate hiljem vaadata, salvestada pdf failiks ning saata endale ja kolleegidele emailile.
Kontakt
Dana Noormets

Äriturismi koordinaator, Tartu Konverentsibüroo

+372 513 7946

dana.noormets@visittartu.com

Kodulehekülg