KUST SAADA KONVERENTSIKS TOETUST?

Rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks Eestis on võimalik taotleda ka rahalist toetust.

EASi Rahvusvaheliste konverentside toetusmeede

Juba 2016.a. ellu kutsutud meetme eesmärgiks on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise riigina. Toetust võib taotleda nii konverentsi korralduskulude kui välisturunduskulude katmiseks. Minimaalne toetus ühele konverentsile on 7500  eurot ja maksimaalne 30 000 eurot. Toetuse osakaal projekti abikõlbulikest kuludest on maksimaalselt 70%. Välisriikidest saabuvate osalejate arv Tallinnas peab olema minimaalselt 50, väljaspool Tallinna minimaalselt 25. Programm peab kestab vähemalt kaks järjestikust päeva. Konverentsitoetust saavad taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-id.  Taotlusi võetakse vastu jooksvalt ja menetletakse nende esitamise järjekorras. Toetust rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Kindlasti tasub tähele panna, et selle meetme raames peab konverents peab olema toimunud hiljemalt 2023. aasta 31. augustiks. EASi konverentsitoetuse taotlusi aitavad vormistada ka mõned konverentsikorraldusteenust pakkuvad firmad, näiteks Reisieksperdi konverentsiteenused / Conference Expert, Konverentsimeistrid, Publicon.

Vaata lisainfot tingimuste kohta ja taotle EASi kodulehelt

Tartu linna konverentsitoetus

Tartu toetab Tartus toimuvaid konverentse. Toetuse saamiseks peab konverents toimuma Tartu linnas, konverentsil osalejate ööbimiste koguarv peab Tartu linnas olema vähemalt 100 ning konverentsi programmi kestvus vähemalt kaks järjestikust päeva. Konverentsitoetuse taotlus konverentsile, mis toimub perioodil 1. jaanuar kuni 30. juuni, esitatakse linnavalitsusele hiljemalt eelmise kalendriaasta 1. oktoobriks, ja konverentsile, mis toimub perioodil 1. juuli kuni 31. detsember, hiljemalt 1. aprilliks. Toetuse määr ühe konverentsi kohta on kuni 5000 eurot. Konverentsi toetuse saamise eelduseks on oma-, kaasfinantseeringu või omatulu olemasolu vähemalt 60% ulatuses konverentsi kogumaksumusest. Toetust saab taotleda era- või avalik-õiguslik juriidiline isik.

Vaata lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta  Tartu konverentsitoetuse kodulehelt

Tallinn pakub konverentsil osalejatele tasuta ühistransporti

Tallinna linnal ei ole küll  toetusmeedet, kuid  erinevate rahvusvaheliste ja kohalike tähtsusega ürituste (konverentsid, kultuuri- ja spordiüritused) delegaatidele võimaldatakse tasuta ühistransporti.  Selleks on loodud uus piletitoode: konverentsi  QR-pilet, millest luuakse iga ürituse jaoks 2 varianti: väljaprintimiseks ja nutiseadme ekraanil kuvamiseks. Pileti saab registreerunud osalejatele saata juba varakult e-postiga ja nad saavad neid kasutada kohe Tallinna saabudes, nt lennujaamast trammiga linna sõites. QR-koodi saab trükkida ka osalejate kaelakaartidele.

Tasuta sõiduõiguse saamiseks tuleb ürituse korraldaja esindajal esitada taotlus  Tallinna Transpordiametile. Vaata infot tingimuste kohta siit

Soovi korral on Tallinna turismiosakond teile heaks abiliseks taotluse koostamisel ja nõuandjaks ürituste korraldamisel. Küsi nõu päringuvormi kaudu  või võta ühendust konverents@tallinnlv.ee.

Lisainfo tingimuste ning taotlemise kohta leiate siit: Tasuta ühistransport üritusteks

 

Riine Tiigi

Turundusjuht