Uudised

Uus testimiskord Eestisse sisenemisel alates 15.jaanuarist

Alates 15. jaanuarist hakkas kehtima kord, mille kohaselt peavad inimesed, kes ei soovi olla 10 päeva pärast Eestisse saabumist eneseisolatsioonis, tegema koroonaviiruse PCR testi kuni 72 tundi enne riiki saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb 10-päevasest isolatsioonikohustusest ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed.

Inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui 6 päeva pärast esimest testi tegemist. 10-päevase isolatsiooni saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed.

Lisaks otsustas valitsus tõsta välisriikide nakatumisnäitaja piiri, millest alates tuleb riiki saabudes jääda eneseisolatsiooni. Alates 15. jaanuarist tuleb jääda isolatsiooni nendel Eestisse saabujatel (sealhulgas Eesti kodanikud ja elanikud), kes tulevad Euroopa riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne viiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 150. Eneseisolatsiooni kohustus ei laiene, kui vastav number on alla 150.

Valitsus otsustas ühtlustada Eesti, Läti, Leedu ja Soome vahelisel liikumisel ette nähtud testi tegemise aega teiste riikidega. Lätist, Leedust ja Soomest saabudes tuleb samuti test teha kuni 72 tundi enne riiki saabumist, kui soovitakse vabastust isolatsioonist.

Eesti, Soome, Läti ja Leedu vahelisel liikumisel jäävad kehtima muud senised isolatsiooni- ja testimiskohustuse erandid, sealhulgas näiteks Valga-Valka erisus.

Muudatuste kohaselt on alates 15. jaanuarist Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist saabujatele isolatsiooniperiood kümme päeva ning testimine. Esimese negatiivse testitulemuse selgumise järel ei ole neil võimalik täita vältimatuid töökohustusi, kuid on võimalik osaleda vältimatul perekondlikul sündmusel. Alla 12-aastased lapsed on testimisest vabastatud.

Allikas: Vabariigi Valitsus

Riine Tiigi

Turundusjuht