Uudised

Tartu ülikool maailma 300 parima ülikooli hulgas

Eile avalikustatud mainekas maailma ülikoolide pingereas QS World University Rankings on Tartu Ülikool tõusnud kõigi aegade kõrgeimale, 285. kohale. Eelmise aastaga võrreldes on tulemus paranenud 16 koha võrra. Alates 2014. aastast on Tartu Ülikool tõusnud pingereas 176 kohta.

Edetabelit koostav rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS) kasutab ülikoolide paremusjärjestusse seadmisel kuut näitajat: ülikooli maine akadeemiliste liidrite ja tööandjate seas (vastavalt 40% ja 10% koondhindest), akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarv (20%), teaduspublikatsioonide mõjukus ehk viidete arv akadeemilise töötaja kohta (20%) ning välisüliõpilaste ja -töötajate osakaal (kumbki 5% koondhindest).

QS-i edetabeli värskes väljaandes on Tartu Ülikool parandanud oma kohta kuuest kategooriast neljas. Eriti märkimisväärselt on paranenud ülikooli maine akadeemilises ringkonnas – selle näitaja järgi on tõus möödunud aastaga võrreldes 28 kohta (355. kohalt 327. kohale). Juba kolmandat aastat järjest parandab ülikool oma tulemust välistöötajate ja ‑üliõpilaste osakaalu arvestuses – selle poolest on tõus eelmise aastaga võrreldes vastavalt 6 ja 27 koha võrra. Paranenud on ka akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarvu näitaja (tõus 130. kohalt 122. kohale), mida QS kasutab õppekvaliteedi kaudse indikaatorina.

Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil ütles, et ülikool on edetabelikoha stabiilse paranemisega väga rahul. „Ülikooli järgmise perioodi arengukava juhtmõte on liikuda maailma saja parima ülikooli suunas. Praegu edeneme ülikoolide rahvusvahelistes võrdlustes keskmiselt 20 koha võrra aastas, aga tajume hästi, kuidas iga järgmine tõus on eelmisest raskem. Sellise kasvutempo hoidmine näitab, et oleme saavutanud suurepärase rahvusvahelise nähtavuse, tegemata samal ajal järeleandmisi rahvusülikooli mitmekülgse rolli täitmisel – eestikeelse teaduse, kõrghariduse ja kultuuri arendamisel ning oma riigile ja ühiskonnale valitsemiseks tõenduspõhise toe pakkumisel,“ sõnas Vassil.

Edetabeli koostamisel võttis QS arvesse 1604 ülikooli, kellest reastati 1002. Võrreldes eelmise aastaga pole ülikoolide esikolmik muutunud – esikoht kuulub taas kord Massachusettsi Tehnoloogiaülikoolile, sellele järgnevad Stanfordi ja Harvardi ülikool.

Täieliku edetabeliga saab tutvuda QS World University Rankingsi kodulehel. Metoodika kohta võib lähemalt lugeda QS-i kodulehelt.

Allikas: Tartu Ülikool

Riine Tiigi

Turundusjuht