Uudised

Pealelend – Kadri Karu, MTÜ Eesti Konverentsibüroo tegevjuht

Miks on Tallinna vaja konverentsikeskust ja miks peaks see asuma linnahalli jäähallis?

Linnahalli renoveerimine ja lagunevale hoonele uue funktsiooni leidmine on kaua kirgi kütnud. 2016. aasta talvel valmis linnahalli renoveerimise lähteülesanne ning valitsus otsustas toetada hoonesse mitmefunktsioonilise konverentsi- ja sündmuskeskuse rajamist, et Eestisse meelitada suuremaid rahvusvahelisi konverentse, kontserte, festivale jms. Paraku aga venib Euroopa Komisjonist riigiabi loa saamine ning vaidlused hoone sisu osas ei näi lõppevat.

2018. aastal viis EASi turismiarenduskeskus läbi uuringu, millest selgus, et välisdelegaat kulutab külastuse kohta siin ligikaudu 900 eurot, s.t mitu korda rohkem kui puhkuseturist. Konverentsiturist on külastaja, kes tunneb elavat huvi ajaloo ja kultuurielu vastu, 80% uuringus osalenutest viitas soovile naasta puhkusekülastajana.

Palju on arutletud konverentsisektori tuleviku üle digiühiskonnas, kus online-võimalused on avardanud info hankimise ja suhtluse võimalusi ning üha enam on arenenud keskkonnasäästlik mõtteviis. Rahvusvaheline statistika näitab ometi konverentside arvu kasvu ning sihtkohtades üle maailma investeeritakse konverentsikeskuste laiendamisse, nüüdisajastamisse ja uute ehitamisse.

Kontaktide loomine ja silmast silma suhtlus ei ole kuhugi kadunud, pigem on füüsiline kokkupuutumine saanud kogemuste vahetamisel ja koostöösuhete sõlmimisel veelgi vajalikumaks.

Tallinn on ainus põhjamaa pealinn, kus puudub nüüdisaegne ja mitmefunktsiooniline konverentsikeskus. Hotellides ja kontserdisaalides on küll häid ruume, aga vajaka jääb sellest, et ühe katuse all oleks suurem, üle 2000 istekohaga saal, millel lisaks vähemasti 20 väiksemat saali paralleelsessioonideks. Samuti fuajeepind näitusteks, delegaatide omavaheliseks suhtluseks, toitlustuseks jne.

Linnahall on konverentsikeskusele suurepärane paik. Esiteks on sel suurepärane asukoht kesklinnas hotellide, vanalinna, teiste keskuste, muuseumide, restoranide jms asutuste vahetus läheduses. Mitmefunktsioonilise keskuse asukoht linnasüdames on suur konkurentsieelis võrreldes teiste Euroopa pealinnade ja keskustega. Delegaatidel on võimalus konverentsipaiga ja hotellide vahel liikuda jalgsi – see liikumisviis on kiire, soodne, keskkonnasäästlik ja nüüdisaegne. Jäähalli osa hoonemaht võimaldab luua piisava suurusega küllaldasel arvul ruume, mis lahendaksid Tallinnas praeguse suuremate konverentsisaalide puudujäägi. Linnahalli mitme tuhande istekohaga suur kontserdisaal on lisaväärtus. Linnahall on oma looga maamärk. See annab rahvusvahelistele üritustele suure kõlapinna. Lõpuks aitab linnahalli kordategemine kaasa piirkonna heakorrastamisele ja terviklikule arenemisele ning atraktiivse linnaruumi tekkimisele nii linnaelanikele kui ka väliskülalistele. Võimalik on saavutada kaks eesmärki korraga: linnahalli renoveerimine ja konverentsikeskuse rajamine.

Uus keskus peab olema mitmeotstarbeline. Hoolega peab analüüsima, millised funktsioonid ühe katuse all sünergiat tekitavad. Näiteks konverentsid, kontserdid, teatri- ja kinoetendused, festivalid jms. Linnahalli ruume, sh suurt saali, peab saama ristkasutada, üks ruum peaks sobima mitmeks tegevuseks. Ent linnahall ei ole kummist! Ei tohi püüda kõiki ruumivajadusi ühe katuse all lahendada, lõpuks ei sobi maja niimoodi ühelegi tegevusele.

Allikas: Sirp

Riine Tiigi

Turundusjuht