Uudised

Valminud on Covid-19 turvaliste ürituste korraldamise juhend

Eesti Konverentsibüroo on koostanud  juhendmaterjali ohutute ja võimalikult nakatumisvabade ürituste korraldamiseks, kui piirangud üritustele leevenevad ja sündmusi jälle korraldada saab.

Oleme kaardistanud peamised tervise- ja ohutusalased meetmed,  tegevused ja suunised, millele ürituse korraldaja koos toimumiskoha ja teiste koostööpartneritega peaks tähelepanu pöörama. Juhendmaterjalis jagatakse  näpunäiteid ja soovitusi, millega arvestada ruume broneerides, millist infot jagada osalejatega suheldes, kuidas korraldada turvaliselt toitlustust, millega arvestada korraldusmeeskonna töö korraldamise või esinejate puhul, samuti leiab materjalist viited kehtivatele riiklikele nõuetele. Abimaterjali sobib kasutamiseks nii seminaride, konverentside kui muude avalike ürituste planeerimisel nii kohalike kui rahvusvahelistele ürituste ettevalmistamiseks. Materjali koostades oleme lähtunud Eesti Vabariigi Valitsuse ja EV Terviseameti  juhistest ja nõuetest ning parimatest rahvusvahelistest praktikatest.

Juhendmaterjali võib julgelt kasutada abimaterjalina  oma ürituse või toimumiskoha Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tervise- ja  ohutusalaste tegevuste reeglite või  „Külastaja meelespea“ koostamiseks.

Ürituste ettevalmistamisel tekkivate lisaküsimuste puhul võtke julgesti ühendust Eesti Konverentsibürooga.

Juhendmaterjal allalaadimiseks

Juhendmaterjal on allalaadimiseks leitav siin: TURVALISTE ÜRITUSTE JUHEND Mai 2021(pdf).

Kontakt

Riine Tiigi
Turundusjuht
riine.tiigi@ecb.ee
Tel: +372 645 0086

Riine Tiigi

Turundusjuht