Uudised

Tallinna turismiosakond võttis kasutusele ECM Event Impact Calculatori

Tallinna uues arengustrateegias nähakse pealinna kui ideaalset konverentside, motivatsioonireiside ja ürituste korraldamise sihtkohta. Selleks, et omada valdkonda suunavateks otsusteks senisest veelgi kvaliteetsemaid andmeid, võttis turismiosakond kasutusele konverentside majandusliku mõju hindamise mudeli.

Euroopa turismilinnu ühendav organisatsioon ECM pakkus Tallinnale võimalust kasutada aasta jooksul konverentsiürituste mõju hindamiseks analüüsitoodet „ECM Event Impact Calculator“. Veebiplatvormi ja mudelid majandusliku mõju hindamiseks on välja töötanud ettevõte Tourism Economics. Kalkulaatorisse sisestatakse üritusel osalejate arv, ürituse kestus ja liik ning seejärel arvutakse mudelite abil konverentsi majanduslik mõju, tuues välja põhinäitajad nagu otsene ja kaudne müük ettevõtetele, mõju töökohtadele, maksud jm.
Selle mudeli hinnangul tõi näiteks 2020. aasta alguses toimunud viiepäevane konverents „4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language“, kus osales 250 delegaati, linnale nii konverentsi korraldamise kui ka osalejate kulutuste läbi ligi 240 000 eurot. Seega lisandus läbi selle ürituse hinnanguliselt ettevõtetele käivet 200 eurot iga konverentsidelegaadi kohta päevas.
Turismiosakonnal on plaanis selle mudeli abil hinnata aastatel 2018-2020 toimunud suurte, enam kui 100 osalejaga, rahvusvaheliste konverentside majanduslikku mõju.
Mudelis kasutatakse lähteandmetena konverentsiürituste andmekogusse meetings.ee sisestatud andmeid.
Riine Tiigi

Turundusjuht