Uudised

Valitsususe uued piirangud üritustele alates 11.märts 2021

Valitsuse korraldusel (vastu võetud 09.03.2021) hakkavad  11.märtsist 2021  kehtima järgmised koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud meetmed:

Avalikud koosolekud, üritused, jumalateenistused, meelelahutus

Sise- ja välitingimustes avalikud koosolekud, üritused, jumalateenistused; kultuur; meelelahutus

Kuni 11. aprillini peavad kõik avalikud siseruumid olema külastajate jaoks suletud. See puudutab nii teatreid, kinosid, muuseume, näitusasutusi, konverentse, kuid ka laste mängutube, keegli- ja piljardisaale, ööklubisid, kasiinosid jne. Asutustes, kus saab jätkata organisatsiooni-sisest tööd, tohib seda edasi teha, kui järgitakse koroonaviiruse leviku tõrje nõuedeid. Näiteks puudutab see proove etendusasutustes või uurimistööd muuseumites.

Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid konverentse, kontserte või teatrietendusi, kus osalevad üksnes esinejad ja vajalik personal.

Kõikides avalikes siseruumides on keelatud eratellimusel ürituste korraldamine.

Kirikud tohivad avatuks jääda individuaalseks palvetamiseks, avalikud jumalateenistused ja usulised talitused lubatud ei ole.  Endiselt tohib läbi viia matusetalitusi, kuid seda on soovitav teha üksnes väikeses lähedaste ringis, võimalusel tuleb järgida 2+2 liikumise põhimõtet ning kanda maski. Peielauda ei ole soovitav kodus pakkuda, välja arvatud oma leibkonna liikmetele.

Välitingimustes on edaspidi lubatud viibida üksnes muuseumide vabaõhualal, avalikel koosolekutel ning avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel. Kehtima jääb nendes kohtades viibimise või nendest üritustest osavõtmise keeld ajavahemikus kell 21.00-6.00.

Muuseumites peab välialal jälgima, et ala täitumus ei oleks rohkem kui 25 protsenti ning kinni tuleb pidada 2+2 liikumisreeglist. Välitingimustes jääb avalike koosolekute ja avalike usuliste talituste läbiviimine lubatuks, kuid nendest ei tohi osa võtta rohkem kui 10 inimest.

Toitlustusettevõtted

Alates 11. märtsist on keelatud toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis kohapeal söömine-joomine. Lubatuks jääb ainult toidu kaasamüük. Toidu kaasamüümisel tuleb jälgida, et ruumi täitumus ei ületaks 25 protsenti, kehtib maskikandmise kohustus ja järgida tuleb 2+2 reeglit.  Väliterrassidel teenuse osutamine ei ole lubatud.

Piirang kehtib ka toitlustusele hotellides ja muudes majutusettevõtes. Klientidele tohib toitu kaasa müüa või pakkuda toitlustust näiteks toateeninduse kaudu.

2+2 reegel hakkab kehtima ka avalikus väliruumis

Alates 11. märtsist tohib avalikus väliruumis koos liikuda mitte rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb hoida kahemeetrist vahemaad. Piirang ei laiene koos liikuvale perele ega olukordadele, kus seda pole võimalik mõistlikult täita. 2+2 reeglit tuleb järgida igal pool avalikus ruumis liikumisel, nii tänavatel, mänguväljakutel, pargis ja parklates, kuid ka looduses liikudes, kui näiteks rabamatkal kohtab teisi inimesi. 2+2 reegel kehtib juba varasemast kõikjal avalikus siseruumis.

Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus.

Korduma Kippuvad Küsimused:

Kas hübriid- ja või virtuaalkonverentse tohib korraldada? 

  • Keelatud on kõik siseruumides toimuvad avalikud üritused ja avalikud koosolekud, sh konverentsid. St et ka hübriidlahendusi ei saa kasutada, samas virtuaalsed lahendused on lubatud. St kohal võivad viibida esinejad ja muu tehniline personal, kes on vajalikud ürituse toimumiseks/ülekande tegemiseks. Osalejad peavad siiski kinni pidama 2+2 reeglist ja järgima desinfitseerimisnõudeid.

Kas ettevõtete sisesed koosolekud on keelatud? 

  • Ettevõtete enda töökoosolekud ei ole avalikud koosolekud ning neile tänased uued piirangud ei laiene. Samas, selliste ürituste korraldamine ei ole praegu soovitatav – Valitsuse ja Terviseameti üleskutse on rakendada võimalikult suurel määral kaugtööd ja vältida koosviibimisi inimeste vahel, kes igapäevaselt kokku ei puutu. Eriti mittesoovitatav on korraldada selliseid koosviibimisi suurtes kollektiivides.

Kas vaktsineeritud või testitud osalejatega tohib üritust korraldada? 

  • Vaktsineeritud inimestele ei ole täna veel tehtud erandeid liikumis- ja viibimispiirangute osas (erandiks isolatsiooninõuded riiki sisenemisel). Vaktsineeritud elanike arv ei ole veel ka piisav, õigustamaks uusi erandeid.

Lisainfo: Riigi Teataja, Vabariigi Valitsus korraldus nr 282 “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” (terviktekst 11.03.2021 seisuga)

Allikas: Valitsus

Riine Tiigi

Turundusjuht