Uudised

Tallinna lennujaama tunnustati rahvusvahelise süsiniku haldamise sertifikaadiga

AS Tallinna Lennujaam liitus ACA programmiga ning pälvis esimese taseme rahvusvahelise süsiniku akrediteerimise sertifikaadi, mis on kinnitus sellest, et lennujaam on võtnud eesmärgiks liikuda kliimaneutraalse majandamise suunas.

ACA ehk Airport Carbon Accreditation on sõltumatu süsiniku akrediteerimise programm lennujaamadele, mis jälgib lennujaamade jõupingutusi ning juhendab neid süsinikdioksiidi heitkoguste hindamisel ja vähendamisel. Esimese taseme akrediteering tähistab süsiniku kaardistamise etappi.

Lennujaama keskkonna protsessijuhi Ingrid Lai sõnul on programmiga liitumine vajalik samm selleks, et lennujaam võiks tulevikus kliimaneutraalsuse saavutada: „Meie esimese taseme ehk kaardistamise akrediteering tähendab, et oleme võtnud endale kohustuse arvutada igal aastal oma süsiniku jalajälge ning teise tasemele liikumiseks on vaja luua tegevuskava heitmete vähendamiseks. Iga sertifitseeritud lennujaama lõppeesmärk on süsinikneutraalsuse ehk ACA neljanda taseme saavutamine.“

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on võimalusi keskkonna jalajälje vähendamiseks Tallinna lennujaamas juba mõnda aega käsitletud: „Lennujaama juhatus on kinnitanud ettevõtte keskkonnapoliitika, mis sõnastab eesmärgi liikuda madala süsinikuheitega majandamise suunas. Sisuliselt peavad kõik tänased otsused, mis puudutavad tuleviku arendusi ja muutusi, arvestama süsiniku vähendamise plaaniga. ACA sertifikaat on seega meile ühest küljest tunnustus aga teisalt ka kohustus, mida võtame täie tõsidusega.“

Ühe süsiniku jalajälje vähendamise võimalusena nähakse elektritarbimise targemat juhtimist. Lennujaamas on juba läbi viidud mitmeid keskkonnasäästlikke uuendusi. Ingrid Lai selgitab: „Näiteks lennuraja valgustid on juba 100% LED valgustitega kaetud, terminalis on vanad lambid osaliselt LED valgustite vastu vahetatud ja plaanis on lähitulevikus kogu terminali valgustus uuendada. Sama oluline on panustada ka teistest heiteallikatest tekkivate heitgaaside vähendamisse nagu näiteks soojatootmine või transport.“

AS Tallinna Lennujaam jälgib juba aastaid keskkonnapoliitikat, mille juhatus igal aastal üle kinnitab. See on oluline raamdokument igapäevatöö korraldamisel ning otsuste langetamisel. Lisaks sellele on lennujaamal juba 2004. aastast keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001. Lennujaam on koos paljude teiste ettevõtetega allkirjastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastutustundliku ettevõtluse deklaratsiooni ning Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum tunnustas AS Tallinna Lennujaama sel kevadel ka vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgisega.

Allikas: Tallinna Lennujaam

Riine Tiigi

Turundusjuht