Uudised

Pärnu pälvis rohelise sihtkoha tunnustuse

Rahvusvaheline säästvat turismi arendav organisatsioon Green Destinations (rohelised sihtkohad) andis hinnangu seitsmele Eesti turismisihtkohale, teiste seas pälvis hinnangu ka Pärnu sihtkoht, keda tunnustati piirkonna jätkusuutliku ning säästliku arendamise eest pronkstaseme märgisega.

Alates läinud aasta kevadest on Pärnu koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse ja kuue teise Eesti piirkonnaga osalenud roheliste sihtkohtade pilootprojektis. Projekti eesmärk on teha need Eestimaa piirkonnad maailmas tuntuks kui keskkonnasõbralikud ja kestlikud turismisihtkohad.

Mullu pääsesidki kõik projektis osalevad Eestimaa kohad maailma saja rohelise sihtkoha hulka, kuid pääs TOP100 nimekirja oli esimene etapp. Kuni käesoleva aasta kevadeni analüüsisid Green Destinationsi keskkonnaaudiitorid põhjalikult nimekirja pääsenud sihtkohtade tugevusi ja nõrkusi.

Pärnul tuli täita ja kaitsta sajast kriteeriumist koosnev raport, mis kaardistas olukorra kestliku turismi jaoks olulistes valdkondades, ning mille põhjal valmis igale sihtkohale antav Green Destinationsi hinnang.

Pärnu tase rahvusvaheliselt tunnustatud rohelise sihtkohana hinnati pronksivääriliseks.

Arendusvajadusena tõid audiitorid Eesti sihtkohtade puhul välja vajaduse seirata pidevalt turismi mõju loodusele, kõige enam kiideti kultuuripärandi säilitamist. Nagu kvaliteedimärkide puhul ikka, on tegu järjepideva tööga – et taset hoida või tõsta, on sihtkohal vaja kahe aasta pärast läbi teha uus auditeerimine.

„Sihtkohtade terviklikul hindamisel on väga selgelt näha, kuivõrd põimunud on eri eluvaldkonnad ja kui oluline on, et probleemid ei kukuks ametkondade vahele,“ selgitab EASi turismiarenduskeskuse juhataja Liina Maria Lepik.

Näiteks on jätkusuutliku turismi arendamiseks tarvilik hinnata, kui suure osa moodustavad liiklusvoost külastajad, arvestada tuleb kogukonnaga, motiveerida kohalikke turismiettevõtteid tegelema vee- ja energiasäästuga, suunata külastajaid ülekasutatud aladelt mujale jne.

„Rahvusvahelisi audiitoreid ei huvita, kas mõni valdkond on keskkonnaameti või linna kureerida või pole see õieti kellegi vastutusalas, oluline on tulemus. Green Destinations annab sihtkohale väga hea võimaluse näha tervikpilti ning teadmise, kus survestada koostööprojekte, et kogu sihtkoha huvides tarvilikud asjad tehtud saaks,“ märkis Lepik.

Eesti sihtkohtade osalemist programmis rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja programmi veab EAS-i turismiarenduskeskus.

 

Allikas: Pärnu linn

Riine Tiigi

Turundusjuht