Uudised

Leevendati piiranguid konverentsidele

Valitsuse 18. augusti otsus näeb ette võimaluse kehtestada erandeid spordivõistluste ja -ürituste ning avalike ürituste korraldamiseks. Siseruumides ei kohaldata kuni 50-protsendilise täituvuse piirangut teatrietendustele, kontsertidele ja kinoseanssidele, konverentsidele ning avalikele koosolekutele ja üritustele, kus on statsionaarsed istekohad.

Valitsus näeb ette võimaluse kehtestada oma otsusega erandeid spordivõistluste ja -ürituste ning avalike ürituste korraldamiseks. Erandi kehtestamine on mõeldud suurürituseks, mis ületavad praegu kehtestatud välis- ja sisetingimustes osalejate arvu piirmäära ehk vastavalt siseruumides 1500 ja välitingimustes 2000 osalejat. Terviseamet võib rakendada sellistel üritustel osalejatele liikumisvabaduse piiranguid ning viiruse leviku ennetamiseks võidakse rakendada ka muid lisameetmeid.

Valitsus saab otsustada erisuse tegemise ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huvi korral. Samuti peab selle ürituse korraldamiseks olema kohaliku omavalitsuse seisukoht ning ürituse korraldajaga peab olema läbi rääkinud Terviseametiga, kuidas maandatakse nakkuse leviku riskid. Sellist erandit on otsustatud kohandada praegu vaid autoralli MM-võistluste etapile (4.-6. september) ning Tallinna Ironmanile (5. september).

Valitsuse korralduste muutmine seoses kultuuri- ja avalike üritustega – 50% piirang
Siseruumides ei kohaldata kuni 50-protsendilise täituvuse piirangut teatrietendustele, kontsertidele ja kinoseanssidele, konverentsidele ning avalikele koosolekutele ja üritustele tingimusel, et kogu publikule on tagatud statsionaarsed istekohad. 50 protsendi piirangu erand ei kohaldata kui kõigile osalejatele pole kindlustatud kindlat istekohta ja publik seisab püsti või liigub saalis ürituse ajal ühest kohast teise. Ilma statsionaarsete istekohtadeta üritustel jääb ka edaspidi kasutusele maksimaalselt 50 protsendi täituvuse nõue.

Palun tutvuge juhendiga, kus tingimused täpselt kirjas.

Riine Tiigi

Turundusjuht