Uudised

Konverentsitoetuse meetme tingimused muutusid

2015.a. EASi poolt ellu kutsutud Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetuse (RSK) meetme eesmärgiks on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise riigina.

Alates 18.01. 2021 jõustusid määruses pikemalt planeeritud muudatused (toetuse andmise tingimuste ja nõuete lihtsustamine seoses COVID-19 viirusest tulenevate piirangutega).

Uued tingimused lühidalt on järgmised:

 • Minimaalne toetus ühele konverentsile on 7500 ja maksimaalne 30 000 eurot (muutunud alates 18.01.2021; varem oli toetuse minimaalne summa 15 000 eurot)
 • Taotlus peab olema esitatud vähemalt kolm kuud enne konverentsi toimumist, välja arvatud juhul, kui konverentsi korraldamine eeldab rahvusvahelise korraldusõiguse saamist. Viimasel juhul tuleb taotlus esitada vähemalt enne konverentsi toimumist (muutunud alates 18.01.2021; varem oli 4 kuud enne konverentsi toimumist ning ei olnud rahvusvahelise korraldusõiguse erandit)

Toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad konverentsid:

 • mis korraldatakse Eestis;
 • mis vastab järgmisele definitsioonile: konverents on rahvusvahelise osavõtjaskonnaga teaduslik, erialane või huvialane kokkutulek ettekannete ja diskussioonidega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks. Konverentsiks ei loeta koolitust, õppereisi, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva või näitust;
 • mille toimumise aeg ei ole hilisem kui 30 kuud alates taotluse esitamisest;
 • mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab konverentsi sisulist osa vähemalt kahel päeval, millele lisanduvad ava- või lõpuüritus, meelelahutusprogramm või ekskursioonid ning muud tegevused (muutunud alates 18.01.2021; varem oli programm kestab kolm järjestikust päeva);
 • mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele, sh turundustegevused on kavandatud vähemalt ühel välisturul ja konverentsi raames pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta;
 • mille kavandamisse ja läbiviimisesse kaasatakse väliskülastajaid teenindavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad;
 • mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele, see tähendab, et turundustegevused on kavandatud vähemalt ühel välisturul ja konverentsi raames pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta;
 • mille turundusmaterjalid lähtuvad rakendusüksuse poolt väljatöötatud ning veebilehel avaldatud Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com;
 • mis tagab erivajadustega inimeste juurdepääsu ruumidele ja transpordile;
 • mille välisriikidest saabuvate väliskülastajate arv Tallinnas on minimaalselt 50 või väljaspool Tallinna minimaalselt 25 (muutunud alates 18.01.2021; varem oli Tallinnas on minimaalselt 120 või väljaspool Tallinna minimaalselt 60 ).

Täpsustatud on ka hindamismetoodikat, mis on kättesaadav siit: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2020/10/Hindamismetoodika_konverentsid.pdf

Taotlemine on avatud kuni aastaeelarve täitumiseni. Taotluse esitamine toimub läbi EASi e-keskkonna https://aken.eas.ee/Authorization

Lisainfo toetuse tingimuste ja toetatavate tegevuste kohta on leitav EASi kodulehelt Rahvusvaheliste konverentside toetusmeede.

EAS pakub soovijatele personaalset eelnõustamist. Huvi korral palun ühendust võtta Anni Laanemetsaga anni.laanemets@eas.ee

Riine Tiigi

Turundusjuht