Uudised

Euroopa planeerimiskoolide assotsiatsiooni (Association of European Schools of Planning, AESOP) rahvusvaheline kongress toimub 2022.a. Tartus

Eesti sai õiguse korraldada 2022.a. juulis Euroopa planeerimiskoolide assotsiatsiooni (Association of European Schools of Planning, AESOP) rahvusvahelise kongressi, kus tavaliselt osaleb 800 inimest. Eesti Maaülikooli eestvedamisel esitas taotluse korralduskonsortsium, mille liikmeteks on Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Planeerijate Ühing ja konverentsibüroo Publicon. Taotlust toetasid Eesti Konverentsibüroo, Tartu Konverentsibüroo ja Rahandusministeerium.

Kongress toimub 11.-15.07.2022 Tartus Eesti Maaülikooli kampuses. Kongressile eelneb doktorantide töötuba, mis toimub 6.-9.07.2022 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.

Kongressi teemaks on „Elupaik kõikidele liikidele: ruumilise õigluse ümbermõtestamine“, mille fookuses on planeerimine kliimamuutustega toime tulekuks, vastupidav ja jätkusuutlik planeerimine keskkonna kaitseks ning planeerimise kaudu õigluse ja austuse tagamine kõikidele liikidele.

Eesti osutus atraktiivseks mitmekülgsete planeerimislahenduste pooles, nii ajaloolises kui kaasaegses nutikate lahenduste kontekstis. Kongressi ei ole Baltikumis varem korraldatud ning huvi sihtkoha vastu oli suur ka rohke looduliku osakaalu poolest riigis. Oluline osa kongressist on ekskursioonidel, ning planeerijate seisukohast on suur huvi erinevate praktiliste lahenduste vastu, näiteks kahaneva populatsiooniga Narva, „Hea avaliku ruumi“ programmi võitjad Võru, Põlva ja Tõrva, Valga-Valka, vanausuliste ja Setumaa kogukonnad, veekogude äärsed asustused, tööstuslikud asutused ja põllumajanduslikud piirkonnad.

Kongressi toimumiskohaks valiti Tartu, sest Eesti Maaülikoolil (http://www.emu.ee/ylikoolist/roheline-ylikool/) ja ka linnal endal on väga tugev ökoloogiline ja loodussäästlik suund (https://tartu.ee/et/saastev-tartu), nt ühistransport, valgustus, infrastruktuur, SmartEnCity projekt ja palju muud. Kongressi korraldamisel järgitakse samuti rohelisi põhimõtteid.

Üritus on oluline, kuna võimaldab tõsta Eesti ülikoolide teaduslikku profiili, võimaldada rahvusvahelist teadlaste koostööd ja võrgustike loomist, arendada planeerimisalast haridust, tõsta teadlikkust keskkonna ja planeedi jaoks olulistest teemadest ning näidata Eestit kõrgetasemelise konverentside toimumise asukohana, millel on osalejatele palju pakkuda nii konverentsi korraldamise digilahenduste kui põnevat avastamist võimaldava sihtkohana.

 

 

 

Riine Tiigi

Turundusjuht