Uudised

Euroopa pärandipealikud kohtuvad Tallinnas

8.-10. septembril toimub Tallinnas Euroopa kultuuripärandi eest vastutavate valitsusorganisatsioonide juhtide võrgustiku iga-aastane foorum EHHF – European Heritage Heads Forum. Kolmepäevase kohtumise raames külastatakse erinevaid kultuuripärandi objekte ning arutletakse valdkonna arengute, probleemide ja parimate praktikate üle.

Foorumi tänavuse kokkusaamise fookusteema on rekonstrueerimine. “Läbi ajaloo on mälu ja füüsilise keskkonna rekonstrueerimine olnud poleemiliseks teemaks paljudes Euroopa riikides. Häving ja kadu käib paratamatult kultuuripärandiga kaasa, kuid kui midagi otsustatakse taasluua, toob see endaga kaasa vajaduse seda põhjendada. Need teemad ja näited praktikatest tulevadki kolleegidega arutlusele,” ütles Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.

Kohtumise keskseks sündmuseks on 9. septembril Tallinnas Kai kunstikeskuses toimuv seminar, mille peakõnelejaks on Ann Rigney Utrechti Ülikoolist. Lisaks professor Rigney ettekandele monumentidest ja kultuurimälust on kavas erinevad arutelupaneelid konserveerimisest, restaureerimist ning monumentide konstrueerivast ja rekonstrueerivast rollist mälu kujundamisel. Seminarile lisaks külastavad foorumil osalejad Eestis veedetud päevadel ka kohalikku eriilmelist kultuuripärandit, sh näiteks Haapsalu ja Padise linnust, Arvo Pärdi keskust ja Naissaart.

Osalemine EHHF-i võrgustikus on vabatahtlik ning see koondab pärandihalduse eest vastutavate riiklike ameteid, ministeeriume ja nende allasutusi. European Heritage Heads Forum’i tegevuses on kutsutud osalema Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Euroopa Nõukogu riikide pärandivaldkonna eksperdid ja juhid. EHHF-i eesmärgiks on jagada teadmisi ja kogemusi ajalooliste keskkondade haldamises. Foorum kohtub üldiselt igal aastal ning tänavune kokkusaamine on järjekorras viieteistkümnes.

European Heritage Heads Forum’i kohta saab lähemalt lugeda foorumi kodulehelt: www.ehhf.eu

Allikas: Muinsuskaitseamet

Riine Tiigi

Turundusjuht