Uuendatud 4.apr. 2022

Alates 3.aprillist ei ole Eestis enam ühtegi piirangut ürituste korraldamisele.

Avalikud koosolekud, üritused, meelelahutus

  • Üritused, koosolekud ja konverentsid on Eestis lubatud, osalemise piirarve ei ole
  • Üritustel Covid-tõendi nõuet ega kellajalist piirangut.
  • Üritustel ei ole maski kandmise kohustust

Lisainfo: 

https://www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused

Info Eestisse reisimise piirangute kohta:

Visit Estonia kodulehele on kokku kogutud põhjalik ingliskeelne info Eestisse reisimise kohta.

Turvaliste ürituste korraldamise juhendmaterjal:

Eesti Konverentsibüroo on koostanud  juhendmaterjalid ohutute ja võimalikult nakatumisvabade ürituste korraldamiseks, kui piirangud üritustele leevenevad ja sündmusi jälle korraldada saab.