Uuendatud 11.jaan 2022

Valitsuse korraldusel  kehtivad Eestis ürituste korraldamisel järgmised koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud meetmed:

Avalikud koosolekud, üritused, meelelahutus

  • Üritused, koosolekud ja konverentsid on lubatud, kuid üritustel ja tegevustes tohivad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud.
  • Kui korraldaja tagab kõigi osalejate nakkusohutuse kontrolli võib olla kuni 1000 ja välitingimustes kuni 2 000 külastajat.Välitingimustes toimuvatel piiramata territooriumiga avalikel üritustel osalejate arvu piirangut ega nakkusohutuse kontrollimise kohustust ei ole. Avalik üritus piiramata alal on üritus, mis toimub looduses, linna asumis või asustusüksuses, kus inimesed on pidevas liikumises ning ei ole võimalik määratleda ürituse toimumise kindlat kohta ja osalejaid, sest ka juhuslikud möödujad võivad sattuda ürituse või tegevuse toimumise alale.
  • Osalejad alates 18. eluaastast peavad esitama COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.Noored, kes on vanusevahemikus 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 aastat (kaasa arvatud), peavad tegevustes osalemiseks esitama tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõendi tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse kohta. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ja antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel või tegevuses osalemist. Lisaks tervishoiuteenuse osutaja tehtud testile kehtib ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemus.Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.
  • COVID tõend tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.
  • Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID-tõendite ehtsust ja tuvastada tõendi esitaja isikusamasus.
  • Avalikud üritused ja tegevused peavad lõppema kell 23-ks.
  • Üritustel tuleb kanda maski. Maski peavad kandma kõik 12-aastased ja vanemad inimesed kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud siseruumides, sh ruumides, kus kontrollitakse COVID tõendit (sh meelelahutuskohad, üritused, kinod, teatrid ja spaade üldkasutatavad ruumid, kus ei puututa kokku veega).Maski ei tohi asendada suu ja nina katmisega salli, krae, visiiri või muuga.

Täpsemat info COVID tõendi ja selle kontrollimise kohta leiab – https://www.kul.ee/covid-tervisetoend

Osalejate eelteavitus üritusel osalemise tingimustest

  • Andke osalejatele juba enne registreerumist teada, et osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi või haiguse läbipõdemise tõendi olemasolu ning et tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
  • Lisage eelteavituses meeldetuletus, et halva enesetunde või haigustunnustega tuleb jääda koju ka Covid-19 tõendi olemasolu korral.

Lisainfo: 

https://www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused

https://koroonatestimine.ee/ettevottele/urituse-korraldajale/

https://www.kul.ee/covid-tervisetoend

Info Eestisse reisimise piirangute kohta:

Visit Estonia kodulehele on kokku kogutud põhjalik ingliskeelne info Eestisse reisimise kohta.

Turvaliste ürituste korraldamise juhendmaterjal:

Eesti Konverentsibüroo on koostanud  juhendmaterjalid ohutute ja võimalikult nakatumisvabade ürituste korraldamiseks, kui piirangud üritustele leevenevad ja sündmusi jälle korraldada saab.