Uuendatud 25. juunil 2021

Valitsuse korraldusel  kehtivad Eestis ürituste korraldamisel järgmised koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud meetmed:

Avalikud koosolekud, üritused, meelelahutus

Alates 11. juunist tohib sisetingimustes avalikust koosolekust ja üritusest, näiteks konverentsidest, teatrietendusest, kontserdist, kinoseansist, aga ka meelelahutusteenuse osutamisest ning avalikust jumalateenistusest või usulisest talitusest osa võtta kuni 600 inimest. Välitingimustes nimetatud üritustest osa võtta kuni 1000 inimest, kui tegemist on piiratud või üheselt mõistetavalt piiritletud territooriumiga. Nii tuleb näiteks kuni 1000 osaleja nõuet järgida külaplatsil, linnapargis- ja väljakul või muus sarnases kohas. Juhul kui üritus või tegevus toimub piiritlemata suurel alal, osavõtjate piirarvule nõudeid ei kehtestata. Alates 28.juunist tohib sisetingimustes  hajutatuse nõuet  üritustest ja tegevustest osa võtta kuni 1000 ja välitingimustes kuni 5000 inimest

Alates 23.juunist ei rakendata 50% ruumitäituvuse nõuet, samuti pole üritustele kellaajalist piirangut.

Covid -19 tõendiga suuremad üritused lubatud

Alates 14. juunist saab valitsuse määrusega korraldada kuni 9000 osavõtjaga sündmusi, kui neil osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Covid-19 digitõendiga / negatiivse testitulemusega on lubatud korraldada siseruumides kuni 3000 inimesega ja välitingimustes kuni 9000 inimesega üritusi. Alates 28.juunist kasvavad ka piirarvud nendest avalikest üritustest ja tegevustest osavõtjatele, kus on tagatud nakkusohutus. Siseruumis tohib siis osa võtta kuni 6000 ja välitingimustes ühes päevas kuni 12 000 inimest, tingimusel, et inimene saab oma nakkusohutust tõendada. Negatiivset testitulemust saab tõestada kas PCR testiga (kehtib tavaliselt 72 tundi alates testi tegemise hetkest) või antigeeni testiga (kehtib 24 tundi testi tegemise hetkest).

Immuniseerimist, läbipõdemist või negatiivset testi tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee.

Täpsemat lisainfot tõendi rakendamise tingimuste kohta üritustel leiab Kultuuriministeeriumi Covid-tõendi alamlehelt.

Lisainfo piirangute kohta:

kriis.ee kodulehel leiab rohkem infot kehtivate piirangute kohta.

Info Eestisse reisimise piirangute kohta:

Visit Estonia kodulehele on kokku kogutud põhjalik ingliskeelne info Eestisse reisimise kohta.

Turvaliste ürituste korraldamise juhendmaterjal:

Eesti Konverentsibüroo on koostanud  juhendmaterjalid ohutute ja võimalikult nakatumisvabade ürituste korraldamiseks, kui piirangud üritustele leevenevad ja sündmusi jälle korraldada saab.