Uuendatud 25.augustil 2021

Valitsuse korraldusel  kehtivad Eestis ürituste korraldamisel järgmised koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud meetmed:

Avalikud koosolekud, üritused, meelelahutus

Alates 26. augustist 2021:

 • Üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat. 
 • COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast enamikes korraldatud tegevustes alates esimesest osalejast
 • See tähendab, et COVID tõendit tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.
 • Kõikidelt osavõtjatelt tuleb nakkusohutust kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel teatris. Samas pole COVID tõendit vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks, kuid siis tuleb kanda maski.
 • COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.
 • Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.
 • Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Täpsemat info COVID tõendi ja selle kontrollimise kohta leiab – https://www.kul.ee/covid-tervisetoend 

Panime alljärgnevalt kokku peamised juhised kontrollitud ürituste korraldamiseks: 

 1. Osalema pääsevad
 • Inimesed, kes on teinud kuni 48 tundi enne ürituse algust antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi ning saanud negatiivse tulemuse;
 • inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri ja kel on viimasest süstist olenevalt tootjast möödas 7-15 päeva, et oleks saavutatud maksimaalne kaitse;
 • inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini;
 • inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist;
 • inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud mitte rohkem, kui kuus kuud tagasi, ja pole veel saanud üht vaktsiinidoosi.

Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.

NB! Kui üritusel osaleja on saanud ühe vaktsiinidoosi (kui tegemist on kahedoosilise vaktsiiniga), siis tuleb üritusel osalemiseks anda täiendav negatiivne kiirtest või teha PCR test.

Kuidas saada COVID tõend/pass?

 • Immuniseerimist, läbipõdemist või negatiivset testi tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee
 • Üks mugavamatest moodustest on COVID tõendi ekraanipilt sisse skännida eu kaudu ja salvestada see otse mobiiltelefonis Walletisse.
 1. Osalejate eelteavitus üritusel osalemise tingimustest
 • Andke osalejatele juba enne registreerumist teada, et osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi või negatiivse kiirtesti tõendi olemasolu ning et tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
 • Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimestel.
 • Teavitage kindlasti ka, kas üritusel on olemas kiirtestimise võimalus kohapeal.
 • Lisage eelteavituses meeldetuletus, et halva enesetunde või haigustunnustega tuleb jääda koju ka Covid-19 tõendi olemasolu korral.
 1. COVID-19 tõendi olemasolu kontroll
 • Enne ürituse või tegevuse algust peavad kõik vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või testi teinud inimesed esitama korraldajale Covid-19 tõendi (digitaalsel kujul või väljatrükina paberil).
 • Korraldaja peab kontrollima kõigi osalejate tõendeid, nende ehtsust ja kehtivust ning põhjendatud kahtluse korral tuvastama tõendi esitaja isikusamasuse.
 • Kontrollida tuleb kõiki osalejaid
 • Kui inimene oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.
 • Kontrollimata inimesi ei tohi üritusele lubada.
 • Alla 18-aastased ei pea oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendama.
 • Digitõenditega on võrdsustatud selle väljatrükk, kohapeal negatiivse tulemusega kiirtesti tegemine ja ka välismaal väljastatud tõendid.

VAATA LISAKS: Covid tõend ja selle kasutamine

 1. Kiirtestimine üritustel
 • Juhul, kui osalejal ei ole COVID-19 tõendit, siis üritusel või tegevuses osaleda saab ka kehtiva negatiivse antigeeni kiirtesti või PCR-testi alusel. Üritusel või tegevuses osalemiseks peab testitulemus olema negatiivne.
 • Testimise peab läbi viima tervishoiuteenuse osutaja või selle tegemist peab kontrollima vastava väljaõppega isik.
  • PCR-test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne ürituse algust.
  • Antigeenitest peab olema tehtud kuni 48 tundi enne ürituse algust.
  • Ajapiirangut hakatakse lugema üritusele saabumise ajast.
 • Korraldaja VÕIB, kuid EI PEA võimaldama antigeeni kiirtesti teha ka vahetult enne ürituse toimumist kohapeal. Kohapeal kiirtestimise korraldamisel tuleb järgida terviseameti juhendeid.
 • Kui korraldaja ei paku kiirtestimise võimalust kohapeal, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja juures ise korraldama.
 • Kiirtestimist üritustele pakuvad mitmed tervishoiuteenuste pakkujad, vt nt https://www.confido.ee/ettevottele/koroonaviiruse-testimine-uritustel/, Meeskond

VAATA LISAKS: https://www.ecb.ee/et/blog-et/konverentsikorraldus/covid-19-kiirtestimine-uritustel-millele-tahelepanu-poorata/

 

Lisainfo: 

www.kriis.ee/et/kultuur-ja-meelelahutus

https://koroonatestimine.ee/ettevottele/urituse-korraldajale/

https://www.kul.ee/covid-tervisetoend

Info Eestisse reisimise piirangute kohta:

Visit Estonia kodulehele on kokku kogutud põhjalik ingliskeelne info Eestisse reisimise kohta.

Turvaliste ürituste korraldamise juhendmaterjal:

Eesti Konverentsibüroo on koostanud  juhendmaterjalid ohutute ja võimalikult nakatumisvabade ürituste korraldamiseks, kui piirangud üritustele leevenevad ja sündmusi jälle korraldada saab.