TALLINNA KÕIGE KESKKONNASÕBRALIKUM KONVERENTS SELLEL AASTAL TÕSTIS FOOKUSESSE JÄTKUSUUTLIKUD KONVERENTSILAHENDUSED

Reisisihtkohtade jätkusuutlikkuse hindamise ja arendamise toetamisega tegeleva Green Destinations organisatsiooni iga-aastane konverents toimus sel aastal oktoobrikuises Tallinnas – Euroopa 2023.a. rohelises pealinnas. Eestisse kogunes jätkusuutliku turismi lahendusi otsima ja parimaid kogemuslugusid vahetama 260 osalejat rohkem kui 40 riigist. Konverentsi korraldasid Visit Tallinn ja Visit Estonia 

Kui juba organisatsiooni nimetus ütleb „Green Destinations“, siis loomulikult oli tegemist ka väga keskkonnasõbralikult korraldatud konverentsiga, et olla suunanäitajaks kõigile ürituskorraldajatele. Uurisime Visit Tallinna projektijuhilt Hele Lõhmuselt milliseid jätkusuutlikke lahendusi selle konverentsi puhul kasutati ürituse keskkonnajalajälje minimeerimiseks. 

Konverentsi toimumispaik 

Konverentsi toimumiskohaks sai valitud Tallinna Sadama Kruiisiterminal, kuna tegemist on ühe kõige keskkonnasõbralikuma ehitisega Tallinnas. 2021.a. suvel avatud Kruiisiterminal ehitati  keskkonda ja jätkusuutlikkust silmas pidades ja projekti rahastas INTERREG programm “Green Cruise Port – Sustainable Development of Cruise Port Locations” (2016-2019). Standardina kasutatakse Kruiisiterminalis rohelist energiat, energiat toodavad Põhjamaade kliimale kohandatud päikesepaneelid ning hoonet kütab/jahutab soojuspumba abiga mereenergia. Ruumid on päevavalgusega, tagatud on prügi sorteerimine ning joogiveekraanid osalejatele, korraldaja käsutuses on elektroonilised ekraanid info jagamiseks. Selle aasta suvest kannab Kruiisiterminal ka rahvusvahelist ökomärgist Green Key 

Keskkonnasõbralik toitlustus 

Toitlustuspartneriks oli seekord Põhjala Catering. Loomulikult pöörati ka toidu- ja joogivalikutes suurt tähelepanu jätkusuutlikkusele. Toitlustuse keskkonna jalajälje vähendamise suurim väljakutse ja võimalus on taimse toidu pakkumine, mistõttu pakuti 2-päevasel üritusel 100% ulatuses taimetoitu. Lõunasöögilaual juhendas sööjaid nutikas tahvelarvuti, kus kuvati kogu toiduga seonduv info. Rahvusvaheliste külastajate jaoks on selline Eesti ja kohaliku toidu loo jutustamine olulise väärtusega.  

 Toidupakkumise pöörati suurt tähelepanu ka toidukoguste optimeerimisele, et vähendada ülejääke. Toitu valmistati ca. 10% vähem kui oli registreeritud osalejaid. Eraldi eesmärk oli kasutada kohalikku toorainet või mahetoodangut. Nõgesepestoga tagliatelle, kirkerherne pallid dipikastmega, kukeseenekaste jpt taimsed söögid olid maitsvad ja toitvad.  Suureks hitiks osutusid eesti õunad – mida kulus 35 kg. Joogiks pakuti õiglase (Fairtrade) kaubanduse kohvi ja teed, et näidata, et seisame põllumeeste õiguse ja võrdsuse eest.  

Kogu ürituse vältel ei kasutatud ühekordseid nõusid, eelistati pakendamata toite ja välditi väikepakendeid. Toidu ülejäägi viis ära Fudloop ning tekkinud toidujäätmed ca. 7 kg sorteeriti ja suunati ringlusse.  Kruiisiterminalis oli võimalik täita oma joogipudelit, mille palusime täiendavalt osalejatel ise kaasa võtta.  

Konverentsi pidulik õhtusöök toimus Lennusadamas. Keskkonnasõbraliku õhtusöögi pakkus Lennusadama toitlustaja MARU catering. MARU cateringi pakkumise tegemise eelduseks olid samad nõuded, mis ka päevasele toitlustajale. Küll aga pakuti õhtusöögil 50% ulatuses nii kala kui linnuliha 50%. Tellija – Visit Tallinn eelistas hooajalist, kodumaist ja mahetoodangut, kus võimalik, kohvi ja tee peab olema pärit õiglasest kaubandusest (Fairtrade). Üritusel ei kasutatud plastikust joogikõrsi ega serveerimisel fooliumit. Eelistasime pakkuda eestimaiste alkoholitootjate valikut ning toreda pop-up baari organiseeris džinnitootja TOHI.  

Materjalide tootmist välditi 

Kas mäletate veel neid aegu, kus igale konverentsil osalejale anti igal konverentsilt näppu ka konverentsikott?  Loomulikult midagi sellist selle konverentsi puhul enam ei tehtud, ainukese materjalina toodeti konverentsi tarbeks osalejate kaelakaardid. Printimisel kasutati ökoloogilist ja sertifitseeritud paberit. Kogu ürituse info, nii ajakava kui esinejad, oli saadaval konverentsi kodulehel ja toimumiskoha elektroonilistel ekraanidel. Delegaatide bülletän oli allalaetav QR-koodiga. Üritus korraldati Rohelise pealinna programmi raames ja sellest tulenevalt taasakasutasime juba valmis fotoseinu.  

Ruumide dekoratsioonid 

Kruiisiterminali põhjamaiselt modernlistikud ruumid ei vaja palju ekstra dekoreerimist. Vähesel määral kasutati ainult korduvkasutatavaid dekoratsioone, ei toodetud ühtegi roll up-I ega bännerit.  

Jätkusuutlik transpordi valik 

Tallinn võimaldab juba mitmendat aastat  erinevate rahvusvaheliste ürituste (konverentsid, kultuuri- ja spordiüritused) delegaatidele tasuta ühistransporti. Ka selle konverentsi osalejaid julgustati saabuma kohale kas ühistransporti kasutades, jalgrattal või jala, transfeere hotellidest ei korraldatud. Paljud osalejad kiitsid mõnusat hommikust värskendavat jalutuskäiku.  

Konverentsi keskkonnajalajälje mõõtmine 

Loomulikult mõõdeti selle konverentsi puhul ka ürituse keskkonnajalajälge, partneriks taani ettevõte ClimateScore. ClimateScore pakub põhjalikku elutsükli hindamise tööriista, mis arvutab täpselt nii meie külaliste kui ka ürituse tervikuna tekitatud CO2 mõju.  

Ürituse keskkonna jalajälje mõõtmine koosneb peamiselt viiest komponendist, nendeks on transport (mis tavaliselt moodustab ürituse jalajäljest suurima osa, arvutatakse kokku nii osalejate, esinejate, personali kui kauba transport); toitlustus (kõik toidud, joogid), energiatarve; kõik materjalid mida sa toodad või ostad ürituse tarbeks; jäätmed, mis tvaliselt üllatusena inimestele moodustavad kõige väiksema osa ürituse jalajäljest ja vee tarbimine. Suurim jaljajäje tekitamise tegur on tavaliselt ürituste puhul transport, moodustades keskmiselt 65 – 85 % kõikidest heiteteguritest, kui arvestada, et enamik osalejaid saabub lennukiga. 

Antud konverents  sai süsinikujalajälje kokkuhoiul tulemuseks kümnepalliskaalal hiilgava 9,5, mis näitab, et konverents korraldati peaaegu nii keskkonahoidlikult kui võimalik.  

Osalejate teavitus keskkonna-alastest tegevustest 

Ka konverentsi delegate teavitati tegevustest, mis on ette võetud jalajälje vähendamiseks. Selles kasutati Tripdoodler-I keskkonnas loodud spetsiaalset rakendust. Ka konverentsi kodulehelt sai lugeda keskkonnasäästlike põhimõtete kohta.

Korralduspartneri valik 

Konverentsi aitas korraldada üritusturundusfirma Jolos, kes on juba mitmeid aastad keskkonnasäästlike ürituste teemaga tegelenud ja töötanud välja ka oma põhimõtted.

Soovitused, millele tähelepanu pöörata 

Küsisime Helelt ka soovitusi, mida ürituse korraldamisel arvestada. Tema sõnul on väga olulised mõjutajad keskkonnasäästliku ürituse korralduse puhul  koht ja toit. “Meil on Tallinnas juba mitmed ürituskorralduskohad ja hotellid sertifitseeritud, mistõttu konverentsikohal on juba mitmed keskkonnaalased nõuded kirjas sõlmitavas lepingus. Toidu puhul on kindlasti kõige mõistlikum sääst sellest kui toitlustajaga vaadata üle kogu menüü, see ka läbi proovida ning optimeerida toidukoguseid.”

Millised olid suurimad väljakutsed? 

Hele:  “Suurimaks väljakutseks oli publik ja see kuidas saada publik hindama tehtud pingutust. See sujus aga üllatavalt hästi, ainukeseks väljakutseks oli Kruiisiterminali ümbruses toimuvad ehitustööd ning kohaviidad, mida oleks pidanud olema rohkem.

Fotod: Rasmus Kooskora

 

 

 

Riine Tiigi

Turundusjuht