Uudised

Valminud on keskkonnasäästlike sündmuste korraldamise juhend Tartu linnalt

Alates 2022. aasta 3.  juulist peavad kõik Tartu linna avalikus ruumis sündmuste korraldajad avaliku ürituse teates andma ülevaate ka ürituse keskkonnahoidlikkusest. Organiseerimistöö hõlbustamiseks on nüüd kokku pandud Tartu linna poolt ka KESKKONNAHOIDLIKE SÜNDMUSTE KORRALDAMISE JUHEND

Keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise juhend on praktiline abivahend, millest on keskkonnahoidlike valikute tegemisel kasu erinevatel valdkonda eestvedajatel –  nii kultuuri- ja spordiürituste kui ka konverentside ja turismi korraldajatel. Juhendis on minimaalsed nõuded ja soovitused keskkonnasõbralike sündmuste korraldamiseks. Sellega käivad kaasas praktilised soovitused ja kontrollnimekirjad, mis aitavad korraldajal juhendis toodud nõuetes orienteeruda. Kohustuslik on täita vähemalt juhendis välja toodud minimaalse taseme nõuded.

Ka 2023. aastaks Tartu linnalt konverentsitoetust taotledes tuleb taotluses anda ülevaade ka keskkonnahoidlikest põhimõtetest, mida taotleja jälgib nii sündmuste kui muude igapäevaset tegevuste korraldamisel.

Juhend toetub SA Tartu 2024 keskkonnastrateegiale ning on üks oluline samm selle elluviimisest. Juhend ja toetavad materjalid on valminud SA Tartu 2024, Tartu linnavalitsuse ja kestliku ürituskorralduse konsultatsiooniettevõte Acento koostööna.

Keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise juhendit järgivad ka kõik Tartu 2024 ametlikku programmi kuuluvad sündmused.

Lisainfot leiab Tartu linna kodulehelt

Riine Tiigi

Turundusjuht