Uudised

Valitsus lubab üritustele veelgi rohkem osalejaid alates 28.juunist

Stenbocki maja, 15. juuni 2021 – Valitsus otsustas leevendada alates 28. juunist COVID-19 piiranguid, tõstes nii siseruumides kui välitingimustes lubatud osalejate piirarve. Sisetingimustes tohib hajutatuse nõuet ja 50 protsendilist ruumitäitumust järgides üritustest ja tegevustest osa võtta kuni 1000 ja välitingimustes kuni 5000 inimest.

„Leevendused ei tähenda siiski, et võiks ettevaatuse kaotada. Viirus levib endiselt inimeselt inimesele ja ei ole meie keskelt kuhugi kadunud, seega palun käituge vastutustundlikult,” ütles peaminister Kaja Kallas. “Eestis on levima hakanud koroonaviiruse India ehk delta tüvi, mis on varasematega võrreldes veelgi nakkavam ning seda tuleb tõsiselt võtta. On oluline teada, et vaktsiinid pakuvad siiski ka delta tüve vastu arvestatavat kaitset. Seega, igaüks annab vaktsineerimisega oma panuse, et Eestis oleks võimalikult vähe COVID-19 piiranguid.“

Osavõtjate piirarvu leevendused on valdkonnaülesed ja puudutavad sporti, liikumisüritusi, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja täiendõpet; avalikke koosolekuid ja üritusi, kultuuri, tegevust kirikutes, meelelahutusteenuseid, saunu, spaasid, ujulaid.

Muuseumite ja näituste välialadele külastajate piirarvu enam ei kehtestata, kuid kui nende territooriumil korraldatakse üritusi, kehtivad sellele avalike ürituste  nõuded ehk maksimaalne osavõtjate arv tohib olla kuni 5000 inimest.

Kauplustes ja teeninduskohtades ning toitlustusasutuste siseruumides kehtivad edasi senised piirangud, mis tähendab, et siseruumidest tohib olla täidetud kuni pool ja inimeste paiknemisel tuleb arvestada hajutatust.

Alates 28. juunist kasvavad ka piirarvud nendest avalikest üritustest ja tegevustest osavõtjatele, kus on tagatud nakkusohutus. Siseruumis tohib siis osa võtta kuni 6000 ja välitingimustes ühes päevas kuni 12 000 inimest, tingimusel, et inimene saab oma nakkusohutust tõendada.

Allikas: Valitsus

Riine Tiigi

Turundusjuht