Uudised

Eesti võttis kasutusele Euroopa Liidu standardile vastavad digitaalsed COVID-tõendid

Alates 10. juunist 2021 võetakse Eestis kasutusele uued EL standardile vastavad digitaalsed COVID tõendid. Lisaks immuniseerimise tõendile on Eesti inimestel võimalik luua endale patsiendiportaalis ka läbipõdemise ja negatiivse testi tõend.

Võltsimiskindlad tõendid võimaldavad edaspidi Euroopa Liidus turvalisemalt liikuda, teatas sotsiaalministeerium. Euroopa Liidu digitaalsete COVID-tõendite süsteem rakendub täismahus alates juulist.

„Eesti võtab tänasest kasutusele Euroopa Liidu ülese terviklahenduse ehk kolm erinevat tõendit, mis kinnitavad COVID-19 vastu vaktsineeritust, negatiivse testi tulemust või läbipõdemist. Praeguseks on kõik need kolm tõendit kasutusel veel vaid üksikutes riikides. Riigid liituvad järk-järgult 1. juuliks,“ selgitas TEHIKu direktor Katrin Reinhold.

Varem loodud siseriiklikud vaktsineerimistõendid kehtivad praegu edasi ning jäävad inimesele patsiendiportaali alles. Juunikuu jooksul luuakse neile lisaks ka Euroopa Liidu nõuetele vastav tõend.

Pea meeles: EL digitaalne COVID tõend ei ole pass ega reisidokument ning tõendi olemasolu ei ole eeltingimuseks piiriületamisel, kuid võib sõltuvalt sihtriigis kehtivatest nõuetest anda näiteks vabastuse eneseisolatsioonist. Reisimisel tuleb alati arvestada sihtriigis kehtivate nõuetega, lisainfo veebilehel: https://reisitargalt.vm.ee/.

Artikkel refereeritud sm.ee-st

Riine Tiigi

Turundusjuht