Uudised

Teaduste akadeemia saab järgmisel aastal rahvusvahelise teadusnõukoja eesistujaks

Eesti teaduste akadeemia asub järgmisest aastast ülemaailmse teadusorganisatsioonide ühenduse ISC (International Science Council) Euroopa sektsiooni eesistujaks.

Eesti valimine Euroopa ISC eesistujaks on suur tunnustus meie teaduse, teaduskorralduse ja -nõustamise kvaliteedile ning nähtavusele kogu kontinendil.  Töö sellel positsioonil annab unikaalse võimaluse suurendada Eesti kaalukust rahvusvahelisel areenil ja süstida rohkem tarkust Euroopa poliitikakujundamisse.

Eesistumine annab võimaluse saada varajast teavet Eestit potentsiaalselt mõjutavatest võimalustest, ohtudest ja riskidest läbi akadeemilise kvaliteedikontrolli filtri. Samuti teavitada Eesti poliitikakujundajaid, et ennetada võimalikke probleeme juba enne nende ilmnemist. Eesistuja roll on hea võimalus hoida päevakorras Eestile ja teistele väiksematele partneritele olulisi teemasid ja edastada vajalikke sõnumeid läbi sõsarakadeemiate. Lisaks annab eesistujapositsioon võimaluse vahendada infot Eesti teadlastest ja nende igapäevasest tööst.

Eesistumine kestab kolm aastat ehk 2022–2024.

Teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere hinnangul on tegemist loogilise jätkuga akadeemia liikmete panusele Euroopa kui terviku teaduse ökosüsteemi arendamisse. Sellistesse rollidesse kutsutakse vaid neid, kes on selgelt demonstreerinud suutlikkust maailma korrastada ja paremaks muuta. Kutse sammasteks on tema hinnangul seda tüüpi saavutused nagu oli akadeemik Jüri Engelbrechti töö Euroopa teaduste akadeemiate föderatsiooni ALLEA presidendina 2006–2011 ja akadeemik Mart Saarma tegevus Euroopa Teadusnõukoja (European Research Council, ERC) asepresidendina 2013–2016.

Euroopa ISC loodi kümme aastat tagasi ning koosneb samanimelise teaduste akadeemiate ja juhtivate teadusseltside ülemaailmse ühenduse ICSU Euroopas paiknevatest liikmetest. Esimesed viis aastat (2011–2015) juhtis võrgustiku tööd Soome teaduste akadeemiate nõukogu. Alates 2016. aastast on eestvedaja olnud Šveitsi teaduste akadeemia.

ISCsse kuulub üle 200 teadusorganisatsiooni, mis tegutsevad nii loodus- kui ka ühiskonna- ja humanitaarteaduste vallas ja mille üheks oluliseks töövaldkonnaks on teaduspõhise maailmavaate tutvustamine ja arendamine. Igast riigist on haaratud maksimaalselt üks loodusteaduste akadeemia või teadusnõukogu ning üks sotsiaal- ja/või humanitaarteaduste akadeemia. Klassikaliste teaduste akadeemiate kõrval on esindatud riiklikud teadusagentuurid, ülemaailmsed juhtivad teadusseltsid, teadlaste regionaalsed ühendused ja teadust toetavad või korraldavad sihtasutused kogu maailmast. ISC Euroopa sektsioonis on 49 institutsiooni.

Euroopa ISC sekretariaat Eestis hakkab tööle tihedas kontaktis välisministeeriumiga.

Sekretariaadi peamised ülesanded on:

  • koordineerida Euroopa ISC ettevõtmisi ja üritusi;
  • identifitseerida täpsemat analüüsi vajavad teemad ja ülesanded teaduste akadeemiate töömailt ja korraldada nende analüüs;
  • toetada info liikumist ISC sekretariaadi ja kohalike kontaktorganisatsioonide vahel;
  • tagada Euroopa teadlaste prioriteetide esindatus ISC strateegilises planeerimises;
  • edendada Euroopa teadlaste osalemist ISC globaalse ulatusega ettevõtmistes ja programmides;

Juunis toimunud Euroopa ISC aastakoosolekul valiti nõukotta teiseks ametiajaks järgmiseks kolmeks aastaks Soome teaduse ja kunstide akadeemia president professor Anna Mauranen ja Londoni kuningliku seltsi nõukogu liige professor Geoffrey Boulton. Esmakordselt osutusid nõukotta valituks Leedu teaduste akadeemia president professor Jūras Banys, Hollandi kuningliku teaduste ja kunstide akadeemia liige professor Giselinde Kuipers ja Itaalia teadusagentuuri teadusdirektor professor Mario Malinconico.

ISC lähiaastate strateegilised eesmärgid on:

  • piirideüleselt toimiva teadustöö edendamine globaalsete väljakutsete võtmevaldkondades;
  • tõenduspõhise arusaama ja otsustusprotsessi ulatuse ja osakaalu suurendamine avaliku poliitika kõigil tasanditel, sh diskursuste ja tegevuste tasemel;
  • teadustegevuse ökosüsteemide pideva ja ühtlase arengu toetamine kõigis maailmajagudes;
  • akadeemilise vabaduse kaitse ja vastutustundliku teaduse põhimõtete eest seismine.

Allikas: Eesti Teaduste Akadeemia

Riine Tiigi

Turundusjuht