Uudised

Uuest aastast hakkab Tallinn toetama linnas toimuvaid rahvusvahelisi konverentse

2023. aastast hakkab Tallinn toetama linnas toimuvaid rahvusvahelisi konverentse. Tallinna linna rahvusvahelise konverentsi toetuse andmise peamised eesmärgid on suurendada Tallinna tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana, suurendada Tallinnas ööbivate välisriikidest pärit konverentsituristide arvu ja seeläbi ka turismitulusid, ning hajutada turismi hooajalisust.

Milliste konverentside korraldamiseks saab toetust taotleda?

 • Konverents, mis toimub Tallinnas 12 kuu jooksul taotluse esitamisest;
 • Konverents, mis toimub ajavahemikus 1. septembrist kuni 31. maini;
 • Konverents, mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva;
 • Konverents, kus osaleb välisdelegaate vähemalt kahest välisriigist;
 • Konverents, kus osalevate välisdelegaatide arv on vähemalt 50;
 • Konverentsi liigid on erialaühenduse konverents ja äriühingu konverents.

Kes saab ja kes ei saa toetust taotleda?

Toetust võib taotleda eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik. Toetust ei saa taotleda füüsiline isik, kohaliku omavalitsuse ametiasutus ega selle hallatav asutus, valitsusasutus ega valitsusasutuse hallatav asutus.

Kui suur on toetus?

Toetuse ülemmäär ühe konverentsi kohta on kuni 30 000 eurot.

Kui suur peab olema omafinantseering?

Toetuse saamise üheks eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu kohustus 40% abikõlblikest kuludest. Toetust antakse kuni 60% ulatuses taotleja tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.

Milliseid konverentsi korraldamise kulusid saab toetusega katta?

Toetust saab taotleda ainult abikõlblike kulude katteks. Abikõlblikud kulud on järgmised konverentsi korraldamise kulud:

 1. konverentsiruumide üürikulu;
 2. konverentsi läbiviimiseks vajaliku tehnilise toe teenuse (esitlustehnika, tõlketeenus, hääletus- ja küsitlussüsteemid jms) kulu, välja arvatud virtuaal- ja hübriidkonverentside tehniline teostus;
 3. Tallinna linna kui konverentsi toimumise sihtkohta reklaamivate turundusmaterjalide (trükised, videod, digitaalsed vahendid jms) kulu;
 4. sihtkohta ja kohalikku kultuuri tutvustavate tegevustega seotud kulu;
 5. konverentsi ühe vastuvõtuürituse kultuuri- ja meelelahutusprogrammi korraldamise kulu (kohalike esinejate tasud, ruumide üür, toitlustamine jms);
 6. konverentsi korraldamise teenuse kulu (sh eelarve koostamine, aruandlus jms);
 7. konverentsi korraldamisega seotud tööjõukulu kuni 20% toetatavatest abikõlblikest kuludest.

Abiks taotlejale

Kui vajad nõu konverentsitoetust puudutavates küsimustes, võtke ühendust  Visit Tallinna äriturismi tiimiga  (endise nimega Tallinna Konverentsibüroo):

Meeli Jaaksoo
Telefon: +372 640 4414
meeli.jaaksoo@tallinnlv.ee

Made Pandis-Raie
Telefon: +372 640 4763
made.pandis-raie@tallinnlv.ee

Leelo Loit-Paloviir
Telefon: +372 5191 3212
leelo.loit-paloviir@tallinnlv.ee

Riine Tiigi

Turundusjuht