Uudised

Uued piirangud vähendavad üritustele lubatud osalejate arvu

Seoses koroonaviiruse jätkuva levikuga Eestis, otsustas Vabariigi valitsus 20.novembri kabinetinõupidamisel kehtestada Eestis täiendavad piirangud üritustele.

Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud

Vähendatakse avalikel üritustel lubatud osalejate arvu. Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest.

Täiendav piirang Tallinnas, Harjumaal, Ida-Virumaal: Kultuuriasutuste puhul, mille all peetakse silmas statsionaarsete istekohtadega saale nagu teater, kino, kontserdi korraldamise koht, samuti kirikutes ning avalikel üritustel (sh konverentsid), avalikel koosolekutel ning meelelahutustegevustes (v.a. laste mängutoad) hakkab kehtima 50protsendi täituvuse piirang. Statsionaarsete istekohtadega ruumides tuleb rakendada hajutatud istumismudelit.

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustuse avalikes siseruumides, seal hulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades, huvihariduses- ja tegevuses, täiendõppes- ning koolitusel.

Nina ja suud ei pea katma või maski kandma need inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, samuti alla 12-aastased lapsed, samuti ei tule maski kanda juhul, kui on tagatud piisav distants ja muudel põhjendatud juhtudel.

2+2 reegel laieneb avalikele siseruumidele

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades jääb endiselt kehtima senine 10+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab koos olla 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele.

Allikas: Vabariigi valitsus

 

Riine Tiigi

Turundusjuht