Uudised

Tartu valiti saja kliimaneutraalseks pürgiva Euroopa linna sekka

Tartu valiti ainsa Eesti linnana Euroopa Komisjoni missiooni „100 kliimaneutraalset ja tarka linna aastaks 2030“ ning jätkab liikumist kliimaneutraalsuse suunas. Järgmise sammuna valmistatakse ette kliimaneutraalsete linnade leping ning töö välja valitud linnadega algab juba tänavu mais.

“Saja kliimaneutraalse näidislinna hulka pääsemine on suur tunnustus Tartule senise töö ja saavutuste eest. Veel olulisem, et missioon on suur väljavaade Tartule ja Eestile, siinsetele teadusasutustele ja ettevõtetele. See on suurepärane võimalus Euroopa tõukefondide ja koostööpartneritega võtta ette ambitsioonikaid projekte, et töötada edasi üha kvaliteetsema elukeskkonna nimel,” ütles linnapea Urmas Klaas.

Tartu linnavalitsus esitas jaanuaris taotluse Euroopa Komisjonile sooviga osaleda missioonis, mille eesmärk on toetada 100 linna kliimaneutraalsuse saavutamisel 2030. aastaks. Missiooniga soovis liituda 377 linna, kellest Euroopa Komisjon valis välja 100 Euroopa Liidust ja veel 12 teistest Euroopa riikidest. Töö osalevate linnadega algab juba mais avaseminaril ning seejärel kohtutakse juunis toimuval konverentsil Brüsselis.

Missioonis osalemine aitab kiirendada kliimaneutraalsuse saavutamist, kaasata senisest enam Euroopa Liidu teadus-, arendus- ja struktuurivahendeid; arendada kohalikku nutikat ettevõtlust; tihendada linna, teadusasutuste ja ettevõtete koostööd ning tõsta Tartu linna rahvusvahelist tuntust ja mainet. Välja valitud linnad on innovatsioonikeskused, kes innustavad teisi Euroopa linnu järgima aastaks 2050 nende eeskuju.

Tartu Linnavalitsuse kliimaspetsialist Kaspar Alev tõdes, et igapäevast elukeskkonda puudutavad teemad on seotud otseselt globaalsete kliimaprobleemidega. “Need lahendused, millega saavutame elamisväärse elukeskkonna, aitavad liikuda ka kliimaneutraalsuse suunas. Missioonis osalemine annab suure võimaluse parandada tartlaste igapäevaelu ja tagada, et me ei paiskaks linnas õhku rohkem süsinikku, kui siduda suudame,“ selgitas Alev kliimaneutraalsuse põhimõtteid.

„100 kliimaneutraalset ja tarka linna aastaks 2030“ on üks viiest Euroopa Liidu missioonist. Teised missioonid tegelevad kliimakohanemise, mulla ja pinnasega, merede ja ookeanide ning vähiraviga. Kliimaneutraalsete linnade missiooniga toetatakse erinevate sektorite (energia, transport, jäätmekäitlus jm) uudseid lahendusi ning tagatakse kvaliteetne ja kõigile kättesaadav elukeskkond.

Tartu linn tänab kõiki osapooli, kes aitasid Tartu taotlust koostada: Tartu Ülikool, TalTech, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Balti Uuringute Instituut, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Kunstiakadeemia, Civitta, SA Tartu 2024, Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni kabinet.

100 kliimaneutraalse linna missiooniga liitumine on ka üks Tartu linna energia- ja kliimakava tegevusi.

Riine Tiigi

Turundusjuht