Uudised

Tartu saavutas roheliste turismisihtkohtade hulgas kõrge plaatinataseme

Rahvusvaheline kestlikku turismi arendav organisatsioon “Green Destinations” andis sel aastal hinnangu võrgustikku kuuluvatele Eesti sihtkohtadele ning hindas Tartu plaatinatasemele. Aastal 2021 sai Tartu hõbedase taseme.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on see tunnustus kõigile Tartu elanikele ja ettevõtjatele, kes on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et luua kutsuv, sõbralik, keskkonnateadlik ja jätkusuutlik linn. “Rahvusvaheline tunnustus annab kinnitust, et liigume oma kliimaeesmärkide täitmisel õiges suunas ning jätkame tööd selle nimel, et olla roheinnovatsiooni eestvedaja nii turismis kui ka teistes valdkondades,” ütles Klaas.

Plaatinataseme tunnustus tõestab, et Tartu on eesmärgiks võetud kliimaeesmärkide täitmise nimel astunud õigeid samme ning see aitab linnal kindlustada oma positsiooni maailma parimate roheliste sihtkohtade hulgas. Green Destinations pakub väärtuslikku tuge kestliku arengu kavandamisel ning avardab linna turundusvõimalusi.

Tartu turismivaldkonna juhi, Annika Ojasaare sõnul tõi linnale plaatinataseme Tartu energia- ja kliimakakava, mille eesmärkide saavutamise nimel pidevat tööd tehakse. “Auditi koostamine on andnud meile kui sihtkohale väga hea ülevaate linna kestliku arengu hetkeseisust ning aitab läbi mõtestada järgmisi vajalikke samme, et süsteemsemalt kestliku turismi arendamisega tegeleda,” ütles Ojasaar.

Rahvusvaheline organisatsioon Green Destinations on eestvedaja säästva turismi valdkonnas, kelle rahvusvahelised keskkonnaaudiitorid hindavad individuaalselt sihtkohtade tegevusi ja pingutusi. Hinnang sihtkohtadele tervikuna jaguneb viieks tasemeks, madalamalt loetledes pronks-, hõbe-, kuld-, plaatinatase ja kõige kõrgem on sertifitseeritud rohesihtkoha tase.

2021. aastal saavutas Tartu hõbetaseme, kuid sel aastal täiendati põhjalikult auditit ning saavutati hindamisel plaatinatase. Saavutus rõhutab Tartu pühendumist keskkonnale, kultuurile ja sotsiaalsetele väärtustele ning tõstab linna esile inspireeriva ja rohelise sihtkohana kogu maailmas.

Teised Green Destinationi võrgustikku kuuluvad Eesti linnad Pärnu ja Rakvere tõusid eelmise aasta pronkstasemelt hõbetasemele. Järvamaa säilitas hõbeda. Hiiumaa ja Saaremaa tõusid hõbetasemelt kuldtasemele ning Lahemaa kuldtasemelt plaatinatasemele.

Allikas: Tartu linn

 

Riine Tiigi

Turundusjuht