Uudised

Tallinn edendab jätkusuutliku turismi arendamist

Tallinn liitus rahvusvahelise turismisihtkohtade jätkusuutlikkust hindava Global Destination Sustainability Index’i (GDSI) programmiga, tehes olulise sammu linna jätkusuutliku turismiarenduse edendamises.

GDS-indeks on maailma juhtiv linnade, nende ürituste ja turismi jätkusuutlikkuse ja tulemuslikkuse parandamise programm. GDS-indeks aitab sihtkoha turismiorganisatsioonidel, turismierialaliitudel ja turismiettevõtetel töötada välja säästva arengu eesmärkide toetamiseks tõhusad strateegiad ja praktikad.

GDSI hindamise käigus kaardistatakse Tallinna kui turismisihtkoha jätkusuutlikkust 69 rahvusvahelise kriteeriumi järgi. Hinnatakse sihtkoha keskkonna, majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte. Oluline roll on turismiteenuse pakkujate seni tehtud sammudel jätkusuutliku turismimajanduse edendamisel ning linna turismiarengute suunamisel ja koostöö ettevõtjatega selles vallas.

Tallinna turismiarengute eest vastutav abilinnapea Aivar Riisalu kinnitab jätkusuutliku arengu tähtsust. „Turismisihtkoha jätkusuutlikkuse rahvusvaheline hindamine on hea alus eesmärkide ja tegevussuundade seadmiseks Tallinna kui turismisihtkoha jätkusuutlikuks arenguks. Programm annab võimaluse võrrelda Tallinna teiste turismilinnadega ning osaleda aruteludes ja konsultatsioonides oma ala professionaalide ja teiste linnade turismiorganisatsioonidega. Lisaväärtusena on programmil ka turundusväljund, sest jätkusuutlik areng on saamas sihtkohtade üheks oluliseks konkurentsieeliseks“, ütleb Riisalu.

Tallinna arengustrateegias 2035 on visioonina sõnastatud, et Tallinn on roheline maailmalinn, kus elatakse tulevikku vaatavalt ja pärandit väärtustavalt. Tallinn konkureerib Euroopa rohelise pealinna tiitlile aastal 2023, mis on üks etapp teel roheliseks maailmalinnaks.

Tallinna visioonist tulenevalt on ka turismiprogrammi üheks sihiks, et Tallinna turism on jätkusuutlik – keskkonda, kohalikku ajaloo- ja kultuuripärandit säästev ning kohalikule kogukonnale väärtusi loov.

„Peame väga oluliseks, et kestlikkus, loodussõbralikkus ja tasakaalustatud areng käivad koos ning muudavad inimeste elu paremaks. Samuti on tähtis, et Tallinna turism oleks tasakaalus – linna külalised saavad meeldiva elamuse ja kohalikud tunnetavad turismimajanduse kasulikku mõju,“ ütleb Riisalu.  Abilinnapea Aivar Riisalu lisab: „Soovime liikuda selles suunas, et kõik meie turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted on keskkonnateadlikud, tunnevad universaalse disaini põhimõtteid, on teadlikud vastutustundlikust ja kestlikust ettevõtlusest ning rakendavad neid teadmisi oma teenuste arendamisel.“

 

GDSI programmiga seotud tegevusi koordineerib Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse turismiosakond.

Rohkem informatsiooni GDSI kohta www.gds.earth/index/

Riine Tiigi

Turundusjuht