Uudised

Rahvusvaheliste konverentside toetusmeetme muutunud tingimused ja infopäevadele registreerumine

Septembris avas EAS rahvusvaheliselt huvipakkuvate konverentside toetuse taotluste vastuvõtu muutunud tingimustel. Toetuse eesmärk on endiselt Eesti tuntuse kasvatamine rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana.

Muutunud on ootused projekti tulemustele – kui varem oli vaja tõendada toetuse kasutamise tulemusena väliskülastajate ööbimisi, siis nüüd vajalik tõendada konverentsi väliskülastajate arv, mis minimaalselt peab toetuse taotlemiseks olema Tallinnas vähemalt 120 ja väljaspool Tallinna vähemalt 60. Konverentsi minimaalne kestvus on 3 päeva, millest vähemalt kahel päeval peab toimuma konverentsi sisuline osa ja millele lisanduvad ekskursioonid, ava- ja lõpuüritused jmt. Konverentsina ei toetata koolitusi, õppereise, võistlusi, messil osalemist, infopäeva või näitust.

Muutunud on ka toetuse väljamakse põhimõtted, mis nüüdsest tehakse lihtsustatud kulude hüvitamise viisil. Projekti taotluses esitab taotleja kõik vajalikud pakkumised ja põhjendused projekti eelarve kujunemise kohta ning toetus makstakse välja kuluaruannet esitamata, kui projekti eesmärgid on täidetud ja tõendatud. Eesmärkideks on väliskülastajate arv ning konverentsi elluviimisesse kaasatud turismiteenuse pakkujate arv.

Tingimustega saab tutvuda siin: https://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-konverentside-toetus/

Kõik projektid, mis esitati ja rahastati enne 01.09.2019 viiakse ellu eelmiste tingimuste alusel ning muudatused hakkavad kehtima alates 01.09.2019 esitatud projektidele. Ühe projekti toetus on 15 000-30 000 eurot, millelel lisandub omafinantseering vähemalt 30% ulatuses. Projekte kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse infopäevad toimuvad:

Infopäeva saab kuulata ka üle veebi nii et kohale tulemine ei olegi vajalik, kuid registreeruma peab siiski.

Projektile on võimalik saada ka individuaalset nõustamist kontakteerudes Anni.Laanemets@eas.ee

Riine Tiigi

Turundusjuht