Uudised

Kolme mere tippkohtumine ja ärifoorum toimub Tallinnas

Viies Kolme mere tippkohtumine ja kolmas ärifoorum toimuvad 19.-20.10.2020 Tallinnas, Kultuurikatlas. Sündmused toovad siia riigipead, kõrgetasemelise ärikogukonna ning tippametnikud nii Euroopast kui ka USA-st. Tegemist on Eesti lähiajaloo ühe kaalukaima sündmusega, millel on potentsiaal anda oluline panus Ida- ja Kesk-Euroopa riikide arengusse ning enam kui saja miljoni inimese heaolusse. Tallinna tippkohtumise ja ärifoorumi eesmärk on arenev algatus konsolideerida ning selle tegevused fokusseerida. Kui seni on Kolme mere põhitähelepanu olnud suunatud transpordi- ja energiaküsimustele, siis Tallinnas keskendutakse eraldi ka digitaliseerimisele ja targale ühilduvusele

Kolme mere algatus (ingl k Three Seas Initiative e 3SI) on regionaalne koostööformaat, mis  ühendab 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki: Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulisteks partneriteks on Ameerika Ühendriigid, Saksamaa ja Euroopa Komisjon. Kolme mere formaadi eesmärgiks on edendada Euroopa Liidu põhi-lõuna teljel transpordi-, energia- ja digiühendusi ja suurendada seeläbi Kolme mere riikide majanduslikku konkurentsivõimet, Euroopa Liidu ühtsust ja julgeolekut.

Rohkem infot leiab ürituse kodulehelt.

Riine Tiigi

Turundusjuht