Uudised

Alanud on Tallinna konverentsitoetuse taotluste vastuvõtmine

Alates 2023.a. toetab Tallinna linn Tallinnas toimuvaid rahvusvahelisi konverentse. Toetuse ülemmäär ühe konverentsi kohta on kuni 30 000 eurot. Toetust võib taotleda eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik. Taotluste esitamise tähtajad on 25. jaanuar, 3. märts ja 11. september 2023.

Toetust saab taotleda konverents:

 • mis toimub Tallinnas 12 kuu jooksul taotluse esitamisest;
 • mis toimub ajavahemikus 1. septembrist kuni 31. maini;
 • mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva;
 • kus osaleb välisdelegaate vähemalt kahest välisriigist;
 • kus osalevate välisdelegaatide arv on vähemalt 50;
 • mille korraldajaks on erialaühendus või äriühing.

Toetust saab taotleda ainult abikõlblike kulude katteks. Abikõlblikud kulud on järgmised konverentsi korraldamise kulud:

 • konverentsiruumide üürikulu;
 • konverentsi läbiviimiseks vajaliku tehnilise toe teenuse (esitlustehnika, tõlketeenus, hääletus- ja küsitlussüsteemid jms) kulu, välja arvatud virtuaal- ja hübriidkonverentside tehniline teostus;
 • Tallinna linna kui konverentsi toimumise sihtkohta reklaamivate turundusmaterjalide (trükised, videod, digitaalsed vahendid jms) kulu;
 • sihtkohta ja kohalikku kultuuri tutvustavate tegevustega seotud kulu;
 • konverentsi ühe vastuvõtuürituse kultuuri- ja meelelahutusprogrammi korraldamise kulu (kohalike esinejate tasud, ruumide üür, toitlustamine jms);
 • konverentsi korraldamise teenuse kulu (sh eelarve koostamine, aruandlus jms);
 • konverentsi korraldamisega seotud tööjõukulu kuni 20% toetatavatest abikõlblikest kuludest.

Lisainfo ja taotlemine:  Tallinna rahvusvahelise konverentsi toetus

Foto: Kaupo Kalda

Riine Tiigi

Turundusjuht