Uudised

Eesti teadlaste esimene teadusartikkel online-konverentside korraldamisest COVID-19 ajastul

COVID-19 põhjustatud reisipiirangud on loonud rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldamisel uusi väljakutseid. Enamik konverentse tuleb COVID-19 tõttu viia täielikult veebivormi. Analüüsisime, milliseid väljakutseid tõi endaga kaasa 2020. aasta juulis Eestis Tartu Ülikoolis konverentsi „International Conference on Advanced Learning Technologies and Technology-Enhanced Learning“ veebikonverentsina korraldamine.

Konverentsil osales 131 inimest kogu maailmast, mis tõi kaasa mitmeid väljakutseid: nii erinevatest ajavöönditest tingitud väljakutseid kui raskusi osalejatevahelise suhtluse korraldamise ning inimeste veebiüritusse kaasamisega. Uuringus kogusime konverentsi korraldamise väljakutsete kohta tagasisidet viielt kohaliku korraldusmeeskonna liikmelt, kellel olid meeskonnas erinevad rollid. Nende intervjuusid analüüsiti abduktiivse meetodiga.

Tulemused näitasid, et väljakutseid saaks tuvastada läbi 8 põhikategooria: väärtus, korraldus/juhtimine, ajastus, programm, inimesed, kaitse, toetusraamistik ja raha. Nendes kõigis tuvastati ka mitmed alamkategooriad. Jõuti järeldusele, et veebikonverentsi korraldamisel oli tavalise konverentsiga võrreldes nii eeliseid kui ka väljakutseid. Näiteks on vähem väljakutseid seotud reisimise ning majutuse ja toitlustusega, kuid suuremat tähelepanu tuleb pöörata inimestevahelise suhtluse toetamisele, eriti erinevates ajavööndites elavate osalejate puhul. Teine suur väljakutse näis olevat ebakindlus seoses konverentsi eelarvega. Veebikonverentsi suureks eeliseks on väiksem süsinikujalajälg ja et konverents on kättesaadavam kõigile huvilistele; samuti on lihtsam lahendada osaliste tehnilisi probleeme.

Täismahus artikkel on saadaval siin: Challenges in Organizing Online Conferences: Lessons of the COVID-19 Era.

Artikli autoriteks on Margus Pedaste ja Meriliis Kasemets Tartu Ülikoolist.

Artikkel on avaldatud haridustehnoloogia valdkonna ühes maailma kõrge mõjufaktoriga tippajakirjas Educational Technology & Society.

Riine Tiigi

Turundusjuht