Tartu konverentsitoetus

Tartu linn toetab Tartus toimuvaid konverentse.

Toetuse saamiseks

  • peab konverents toimuma Tartu linnas
  • konverentsil osalejate ööbimiste koguarv peab Tartu linnas olema vähemalt 100
  • konverentsi programmi kestvus vähemalt kaks järjestikust päeva
  • Kõigil Tartu linnalt toetuse taotlejatel tuleb anda ülevaade keskkonnahoidliku tegevuse plaanidest. Taotlejatele on abiks “Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend” ning keskkonnahoidliku tegevuse põhimõtted ja soovitused asutustele ja organisatsioonidele.

Taotlemine

Toetust taotletakse Tartu Linnavalitsuse taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis. Taotleja saab olla era- või avalik-õiguslik juriidiline isik. Konverentsitoetuse taotlus konverentsile, mis toimub perioodil 1. jaanuar kuni 30. juuni, esitatakse linnavalitsusele hiljemalt eelmise kalendriaasta 1. oktoobriks, ja konverentsile, mis toimub perioodil 1. juuli kuni 31. detsember, hiljemalt 1. aprilliks. Lisainfo leiate siit:  Tartu linna konverentsitoetus