Tartu konverentsitoetus

Tartu linn toetab Tartus toimuvaid konverentse. Konverentsitoetuse taotlus konverentsile, mis toimub perioodil 1. jaanuar kuni 30. juuni, esitatakse linnavalitsusele hiljemalt eelmise kalendriaasta 1. oktoobriks, ja konverentsile, mis toimub perioodil 1. juuli kuni 31. detsember, hiljemalt 1. aprilliks.

Kõigil Tartu linnalt toetuse taotlejatel tuleb anda ülevaade keskkonnahoidliku tegevuse plaanidest. Taotlejatele on abiks “Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend” ning keskkonnahoidliku tegevuse põhimõtted ja soovitused asutustele ja organisatsioonidele, mis on kättesaadavad Tartu linna kodulehel.

Tingimused

Toetuse taotlust saavad esitada kõik era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle konverents vastab järgnevatele tingimustele:
· konverents toimub Tartu linnas;
· konverentsil osalejate ööbimiste koguarv on vähemalt 200;
· konverentsi programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva;
· konverents vastab keskkonnahoidlike sündmuste juhendi miinimumnõuetele.

Taotlemine

Toetuste taotlemine, hindamine ja kogu aruandlusprotsess toimub Tartu linnaportaalis.

Lisainfo

Täpsem info Tartu konverentsitoetuse kohta: https://tartu.ee/et/konverentsitoetus.

Lisainfo: SA Tartumaa Turism äri- ja konverentsiturismi valdkonna juht Merje Laimets, 5564 9706, merje.laimets@visittartu.com