Uudised

Tartu linn kutsub konverentsitoetust taotlema

Kuni 1. oktoobrini 2023.a. saab Tartu linnavalitsusele esitada konverentsitoetuse taotlusi 2024. aasta esimesel poolaastal Tartus toimuvatele konverentsidele.

Ühe konverentsi maksimaalne toetussumma on 5000 eurot.

Konverentsitoetuse üks põhilisi eesmärke on tõsta Tartu kui konverentside toimumiskoha tuntust ning selle kaudu ka Tartus ööbijate arvu.

Kõigil Tartu linnalt toetuse taotlejatel tuleb anda ülevaade keskkonnahoidliku tegevuse plaanidest. Taotlejatele on abiks “Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend” ning keskkonnahoidliku tegevuse põhimõtted ja soovitused asutustele ja organisatsioonidele, mis on kättesaadavad Tartu linna kodulehel.

Toetuse taotlust saavad esitada kõik era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle konverents vastab järgnevatele tingimustele:
· konverents toimub Tartu linnas;
· konverentsil osalejate ööbimiste koguarv on vähemalt 200;
· konverentsi programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva;
· konverents vastab keskkonnahoidlike sündmuste juhendi miinimumnõuetele.

Toetuste taotlemine, hindamine ja kogu aruandlusprotsess toimub Tartu linnaportaalis. Täpsem info Tartu konverentsitoetuse kohta: https://tartu.ee/et/konverentsitoetus.

Lisainfo: SA Tartumaa Turism äri- ja konverentsiturismi valdkonna juht Merje Laimets, 5564 9706, Merje.Laimets@visittartu.com

Riine Tiigi

Turundusjuht