Uudised

Tallinn toetab üheksat rahvusvahelist konverentsi üle 100 000 euroga

Tallinna esimese rahvusvahelise konverentsitoetuse vooru tulemusel toetatakse üheksat konverentsi, kokku enam kui 100 000 euro ulatuses.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul on toetuse eesmärk tuua Tallinnasse rohkem konverentsituriste ja tõsta linna kui sihtkoha konkurentsivõimet. „Rahvusvaheliste konverentsidelegaatide hulgas läbiviidud uuringu järgi toob üks välisdelegaat Tallinnasse ligi 900 eurot. Otsene või kaudne kasu linnale, riigile ja turismisektorile ulatub miljonitesse,“ selgitas Vimm.

Suurimad toetavatest konverentsidest on mais toimuv 1500 välisdelegaadiga tehnoloogia, innovatsiooni ja startup-ettevõtluskonverents Lattitude 59 ja märtsis toimuv ligi 900 välisdelegaadiga Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi korraldatav International Federation of Medical Students Associations peaassamblee.

Rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks saavad toetust kuus erialaühenduse ja kolm äriühingu konverentsi. Lisaks kahele mainitud konverentsile antakse toetust ka Impact Day 2023 (teadlikkus sotsiaalsest ja jätkusuutlikkust ettevõtlusest), The 38th Annual ACM Symposium on Applied Computing (uued rakendused arvutitehnoloogiate kasutamiseks uutes valdkondades), E-Governance Conference 2023 (e-valitsemine), Modern Materials and Manufacturing 2023 conference (tehnika ja tootmisvaldkond), International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2023 (elektroonilis-digitaalsed ja analoogskeemid, nende disain, testimine, turvalisus ja analüütika), Lennart Meri Konverents 2023 (välis- ja kaitsepoliitika), NFT Tallinn 2023 (web3-tehnoloogiate kasutusvõimalused). 9 toetatavat konverentsi kokku toovad Tallinnasse 3720 välisdelegaati.

Abilinnapea hinnangul on konverentside nimekiri mitmekesine ja muljetavaldav. „Ühe suure rahvusvahelise konverentsi korraldamise eelarve võib ulatuda mitmesaja tuhande euroni. Tallinna linna toetus moodustab sellest küll väikese osa, kuid annab kindlasti korraldamisele ja kvaliteedi tõstmisele hoogu juurde ning loodetavasti kallutab nii mõnegi konverentsikorraldaja valima just Tallinna toimumiskohaks. Tallinnas toimub sel aastal linna toetuse abil palju eriilmelisi rahvusvahelisi konverentse,“ ütles Vimm.

Toetuse ülemmäär on ühe konverentsi kohta kuni 30 000 eurot ning seda antakse konverentsidele, mille välisdelegaadid on vähemalt kahest välisriigist, välisdelegaatide arv on vähemalt 50, konverentsi programm kestab Tallinnas vähemalt kaks järjestikust päeva, konverents toimub ajavahemikus 1. septembrist kuni 31. maini. Toetuse saaja peab konverentsi korraldama võimalikult kestlikul ja keskkonnasõbralikul moel.

Rohkem infot Tallinna rahvusvahelise konverentsitoetuse kohta leiab aadressil visittallinn.ee/konverentsitoetus

Allikas: Visit Tallinn

Riine Tiigi

Turundusjuht