Uudised

Muudatused rahvusvaheliste konverentside toetamises

Septembris avas EAS rahvusvaheliselt huvipakkuvate konverentside toetuse taotluste vastuvõtu muutunud tingimustel. Toetuse eesmärk on endiselt Eesti tuntuse kasvatamine rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana, kuid muutunud on ootused projekti tulemustele ja väljamakse põhimõtted.

Kui varem oli vaja tõendada toetuse kasutamise tulemusena väliskülastajate ööbimisi, siis nüüd vajalik tõendada konverentsi väliskülastajate arv, mis minimaalselt peab toetuse taotlemiseks olema Tallinnas vähemalt 120 ja väljaspool Tallinna vähemalt 60. Konverentsi minimaalne kestvus on 3 päeva, millest vähemalt 2 päeval peab toimuma konverentsi sisuline osa ning millele lisanduvad ekskursioonid, ava- ja lõpuüritused jmt. Konverentsina ei toetata koolitusi, õppereise, võistlusi, messil osalemist, infopäeva või näitust.

Muutunud on ka toetuse väljamakse põhimõtted, mis nüüdsest tehakse lihtsustatud kulude hüvitamise viisil. Projekti taotluses esitab taotleja kõik vajalikud pakkumised ja põhjendused projekti eelarve kujunemise kohta ning toetus makstakse välja kuluaruannet esitamata, kui projekti eesmärgid on täidetud ja tõendatud. Eesmärkideks on väliskülastajate arv ning konverentsi elluviimisesse kaasatud turismiteenuse pakkujate arv.
Tingimustega saab tutvuda https://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-konverentside-toetus/

Kõik projektid, mis esitati ja rahastati enne 01.09.2019, viiakse ellu eelmiste tingimuste alusel ning muudatused hakkavad kehtima alates 01.09.2019 esitatud projektidele. Ühe projekti toetus on 15 000-30 000 eurot, millelel lisandub omafinantseering vähemalt 30% ulatuses. Projekte kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projektile on võimalik saada individuaalset nõustamist, kontakteerudes anni.laanemets@eas.ee.

Allikas: EAS

 

Riine Tiigi

Turundusjuht