Tallinna konverentsitoetus

Alates 2023.a. toetab Tallinna linn Tallinnas toimuvaid rahvusvahelisi konverentse. Toetuse ülemmäär ühe konverentsi kohta on kuni 30 000 eurot. Toetuse saamise üheks eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu kohustus 40% abikõlblikest kuludest. Toetust antakse kuni 60% ulatuses taotleja tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.

Esimese vooru taotluse esitamise tähtaeg on  12. jaanuaril 2024, teise vooru tähtaeg  6. septembril 2024 ja 3.vooru tähtaeg 8.november 2024.

Toetust saavad taotleda konverentsid:

 • mis toimub Tallinnas 12 kuu jooksul taotluse esitamisest;
 • mis toimub ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 30. aprillini;
 • mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva ning sisaldab neil kahel päeval konverentsi sisulist osa kestvusega minimaalselt 4 tundi päevas;
 • kus osaleb välisdelegaate vähemalt kahest välisriigist;
 • kus osalevate välisdelegaatide arv on jaanuaris, veebruaris ja märtsis toimuval konverentsil vähemalt 75 ning aprillis, oktoobris, novembris ja detsembris toimuval konverentsil vähemalt 120.

Konverentsiks ei loeta kohtumist, kus osalevad sama äriühingu töötajad, kliendid, koostöö- ja/või äripartnerid, ega õppereisi, koolitust, võistlust, messi, töökoosolekut, infopäeva, näitust, festivali või häkatoni.

Konverentsitoetuse abikõlblikud kulud:

Toetust saab taotleda ainult abikõlblike kulude katteks. Abikõlblikud kulud on järgmised konverentsi korraldamise kulud:

 1. konverentsiruumide üürikulu;
 2. konverentsi läbiviimiseks vajaliku tehnilise toe teenuse (esitlustehnika, tõlketeenus, hääletus- ja küsitlussüsteemid jms) kulu, välja arvatud virtuaal- ja hübriidkonverentside tehniline teostus;
 3. Tallinna linna kui konverentsi toimumise sihtkohta reklaamivate turundusmaterjalide (trükised, videod, digitaalsed vahendid jms) kulu;
 4. sihtkohta ja kohalikku kultuuri tutvustavate tegevustega seotud kulu;
 5. konverentsi ühe vastuvõtuürituse kultuuri- ja meelelahutusprogrammi korraldamise kulu (kohalike esinejate tasud, ruumide üür, toitlustamine jms);
 6. konverentsi korraldamise teenuse kulu (sh eelarve koostamine, aruandlus jms);

Lisainfot leiate:  Tallinna rahvusvahelise konverentsi toetus.

Tasuta ühistransport konverentsideks Tallinnas

Tallinn võimaldab erinevate rahvusvaheliste ürituste (konverentsid, kultuuri- ja spordiüritused) delegaatidele tasuta ühistransporti.  Selleks on loodud uus piletitoode: konverentsi  QR-pilet, millest luuakse iga ürituse jaoks 2 varianti: väljaprintimiseks ja nutiseadme ekraanil kuvamiseks. Pileti saab registreerunud osalejatele saata juba varakult e-postiga ja nad saavad neid kasutada kohe Tallinna saabudes. QR-koodi saab trükkida ka osalejate kaelakaartidele. Lisainfo tingimuste ning taotlemise kohta leiate siit: Tasuta ühistransport rahvusvahelisteks üritusteks

Tallinn Card

Tallinn pakub Tallinnas toimuvatel rahvusvahelistel üritustel osalejatele ja nende kaaslastele võimalust soetada Tallinn Card 10% soodushinnaga. Et pakkuda avastamisrõõmu väljaspool konverentsi- või üritusruumi, täiendab Tallinn Card tööreisi väikese lisapuhkusega kas enne või pärast üritust. Kaart aitab mugavalt ja sisukalt täita ka üritusel osaleja kaaslase või pere päevi Tallinnas.