Tallinna konverentsitoetus

Alates 2023.a. toetab Tallinna linn Tallinnas toimuvaid rahvusvahelisi konverentse. Toetuse ülemmäär ühe konverentsi kohta on kuni 30 000 eurot. Toetuse saamise üheks eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu kohustus 40% abikõlblikest kuludest. Toetust antakse kuni 60% ulatuses taotleja tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda konverents:

 • mis toimub Tallinnas 12 kuu jooksul taotluse esitamisest;
 • mis toimub ajavahemikus 1. septembrist kuni 31. maini;
 • mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva;
 • kus osaleb välisdelegaate vähemalt kahest välisriigist;
 • kus osalevate välisdelegaatide arv on vähemalt 50;
 • mille korraldajaks on erialaühendus või äriühing.

Toetust saab taotleda ainult abikõlblike kulude katteks. Abikõlblikud kulud on järgmised konverentsi korraldamise kulud:

 1. konverentsiruumide üürikulu;
 2. konverentsi läbiviimiseks vajaliku tehnilise toe teenuse (esitlustehnika, tõlketeenus, hääletus- ja küsitlussüsteemid jms) kulu, välja arvatud virtuaal- ja hübriidkonverentside tehniline teostus;
 3. Tallinna linna kui konverentsi toimumise sihtkohta reklaamivate turundusmaterjalide (trükised, videod, digitaalsed vahendid jms) kulu;
 4. sihtkohta ja kohalikku kultuuri tutvustavate tegevustega seotud kulu;
 5. konverentsi ühe vastuvõtuürituse kultuuri- ja meelelahutusprogrammi korraldamise kulu (kohalike esinejate tasud, ruumide üür, toitlustamine jms);
 6. konverentsi korraldamise teenuse kulu (sh eelarve koostamine, aruandlus jms);
 7. konverentsi korraldamisega seotud tööjõukulu kuni 20% toetatavatest abikõlblikest kuludest.

Lisainfot leiate:  Tallinna rahvusvahelise konverentsi toetus.

Tasuta ühistransport konverentsideks Tallinnas

Tallinn võimaldab erinevate rahvusvaheliste ürituste (konverentsid, kultuuri- ja spordiüritused) delegaatidele tasuta ühistransporti.  Selleks on loodud uus piletitoode: konverentsi  QR-pilet, millest luuakse iga ürituse jaoks 2 varianti: väljaprintimiseks ja nutiseadme ekraanil kuvamiseks. Pileti saab registreerunud osalejatele saata juba varakult e-postiga ja nad saavad neid kasutada kohe Tallinna saabudes. QR-koodi saab trükkida ka osalejate kaelakaartidele. Lisainfo tingimuste ning taotlemise kohta leiate siit: Tasuta ühistransport rahvusvahelisteks üritusteks

Tallinn Card

Tallinn pakub Tallinnas toimuvatel rahvusvahelistel üritustel osalejatele ja nende kaaslastele võimalust soetada Tallinn Card 10% soodushinnaga. Et pakkuda avastamisrõõmu väljaspool konverentsi- või üritusruumi, täiendab Tallinn Card tööreisi väikese lisapuhkusega kas enne või pärast üritust. Kaart aitab mugavalt ja sisukalt täita ka üritusel osaleja kaaslase või pere päevi Tallinnas.