Tartu Konverentsibüroo

Konverentsiturismi arendamine Tartus kuulub SA Tartumaa Turismi tegevusvaldkondade hulka. Tartu Konverentsibüroo (lühend – TKB, ingl.k. Tartu Convention Bureau) on juriidiliselt 2006. aastal SA Tartumaa Turismi poolt registreeritud kaubamärk. TKB eesmärgid ja põhitegevus on suunatud Tartu kui konverentsilinna tutvustamisele ja arendamisele.

Tartu Konverentsibüroo eesmärgiks on Tartu kui konverentsilinna väärtustamine ja arendamine ning eeliste loomine sellealaseks tegevuseks. Niisamuti ka kaasa aidata Tartu rahvusvahelise  tuntuse ja tunnustatuse saavutamisele turismisihtkohana.

Tartu Konverentsibüroo peamisteks ülesanneteks on:

 • erapooletu nõustamine konverentsikohtade, lisateenuste jms valikul;
 • Tartu kui konverentsi- ja incentive-linna tutvustamine ja reklaamimine;
 • konverentsilinna tootekontseptsiooni arendamine koostöös avaliku ja erasektoriga ning teadusasutustega;
 • koostöö arendamine erinevate konverentsi- ja turismiorganisatsioonidega;
 • konverentsturismialane turundustegevus nii sihtturumaades kui ka Eestis;
 • konverentsiteenuste andmebaasi haldamine;
 • konverentsiturismialaste infomaterjalide koostamine;
 • toimiva koostöövõrgustiku väljatöötamine, sh toimiva konverentsiturismi ümarlaua organiseerimine;
 • täiendõppe planeerimine ja korraldamine vastavalt vajadusele koostöös erinevate institutsioonidega;
 • pakutavate konverentsiteenuste olukorra, arengutendentside ja probleemide analüüsimine, sellest tulenevate järelduste tegemine ning vajaduse korral kohalikele omavalitsustele ettepanekute esitamine;
 • avalikkuse teavitamine TKB tegevusest

 

Täiendavate küsimuste korral võtke julgesti ühendust!

Salvesta oma valikud lemmikuks! Nimekirja saate hiljem vaadata, salvestada pdf failiks ning saata endale ja kolleegidele emailile.
Kontakt
Merje Laimets

Äri- ja konverentsiturismi valdkonna juht

+372 5564 9706

Merje.Laimets@visittartu.com

Kodulehekülg