EASi ja KredExi ühendasutuse  Rahvusvaheliste konverentside toetuse (RSK) meetme eesmärgiks on toetada rahvusvaheliste konverentside korraldamist Eestis ja nende turundamist välisturul, et kasvatada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate hulka ning suurendada Eesti kui turismiriigi tuntust välisturgudel.

 NB! Taotluste vastuvõtmine lõppes 25.01.2023 kell 16:00.

Uued taotlusvoorud on ettevalmistamisel 2023. a jooksul.
Täpsema info avamise aja kohta lisame, kui uued tingimused on kinnitatud.