EASi ja KredExi ühendasutuse hallatava Rahvusvaheliste konverentside toetusmeetme eesmärgiks on toetada rahvusvaheliste konverentside korraldamist Eestis, et suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste konverentside toimumise sihtkohana ja kasvatada Eestisse saabuvate kõrgema maksevõimega väliskülastajate hulka.

2024.a. toetuse taotlusi saab esitada kuni 4.märts 2024.

Algava taotlusvooru tingimuste järgi peab toetuse saamiseks Tallinnas toimuvale konverentsile saabuma vähemalt 200 välisosalejatmujal Eestis vähemalt 100. Lävendid on erinevad, et tekitada motivatsiooni korraldada rahvusvahelisi konverentse ja tuua väliskülastajaid ka väljaspoole pealinna.

Euroopa Liidu struktuurivahenditest kaasrahastatud toetuse puhul on eelduseks, et turundust tehakse vähemalt kahel välisturul, kus pakutakse infot ka Eesti turismivõimaluste kohta. Konverentsiprogramm peab hõlmama vähemalt kaht päeva ning järgima kestliku sündmuse korraldamise põhimõtteid. Samuti peab toetuse saamiseks olema tegu eri- või huvialase tippsündmusega, konverentsiks ei loeta koolitusi, õppereise, võistlusi, messe, töökoosolekuid või näitusi.

Üks konverents saab toetust taotleda 15 000 kuni 30 000 eurot ning see on mõeldud välisturundus- ja korralduskuludeksToetuse määr on 70 protsenti, millele lisandub taotleja omafinantseering. Taotlus tuleb esitada vähemalt 4 kuud enne konverentsi toimumist.

Täpsem info ühendasutuse veebis.