EESTI KONVERENTSISAADIKU KLUBI VEEBINAR

25. mail 2021

Veebinaril räägiti kuidas valmistuda lähiaja konverentside korraldamiseks hübriidses formaadis. Saime teada kuidas eristada hübriidkonverentsi vajadusi live konverentsi omadest ning mida hübriidürituse korraldamisel puhul silmas pidada. Samuti analüüsisime kuidas uue reaalsusega kohanedes on hotellid maandanud Covid-19 leviku riski. Lisaks andsime ülevaate kehtivatest võimalustest konverentside korraldamiseks, jagasime prognoose ning tutvustasime vastvalminud praktilist Covid-19 turvaliste ürituste korraldamise juhendmaterjali.


JÄTA MEILE OMA TAGASISIDE

VAATA JÄRELE

 

KAVA

“KONVERENTSIKORRALDUSE HETKESEIS JA PROGNOOSID” – Kadri Karu, Eesti Konverentsibüroo

Ülevaade kehtivatest võimalustest konverentside korraldamiseks. EKB juhend Covid-19 turvaliste ürituste korraldamiseks.

 

“KAS KONVERENTSI KORRALDAMINE ON TERVISERISK?” – Kerli Pauskar, V Spaahotell ja Konverentsikeskus

Uues reaalsus koos viirusepuhangutega peame kohandama oma varasema mõtteviisi uue olukorra ning tehnoloogiliste võimalustega. Kerli tutvustab millised on hotellide lahendused ja tegutsemispõhimõtted Covid-19 leviku riskide maandamiseks ning turvaliste sündmuste korraldamiseks.

 

“KUIDAS PLANEERIDA JA KORRALDADA HÜBRIIDÜRITUST?” – Liis Käosaar, Publicon

Mille poolest hübriidkonverents erineb live’st/virtuaalist? Kuidas arvestada ja omavahel siduda kohapealsete ja virtuaalsete osalejate huve? Milliste üksikasjadega peab planeerimisel arvestama, kunas ning milliseid valikuid ja otsuseid tegema? Kas ja kuidas virtuaal- ja näost-näkku formaati kokku põimida ning nende vahel sünergiat tekitada? Mida on vaja erinevalt organiseerida veebis ja kohapeal osalejatele? Kuidas korraldada näitused, posterid, networking? Eelarve koostamise erisused. Hübriidkonverentsi riskide prognoosimine ja maandamine.

 


Veebinar toimub online keskkonnas Worksup. Osalemine on TASUTA ning avatud kõikidele huvilistele!
Detailsem info veebinaril osalemiseks koos platvormi ligipääsuga saadetakse kõikidele registreerunutele e-maili teel hiljemalt 24. mail.

Lisainfo:
Gea Käsper
gea.kasper@ecb.ee
+372 645 0038
www.ecb.ee

Konverentsisaadiku Klubi idee on toetada ja tunnustada konverentside korraldajaid, kes oma erialasündmuse Eestisse toomisega juhivad tähelepanu Eestile kui teaduskeskusele ning aitavad Eestit kui konverentsisihtkohta tuntumaks teha. Klubi eesmärgiks on jagada infot uutest põnevatest toimumiskohtadest, pakkuda huvilistele konverentside korraldamise alast koolitust ja temaatilisi seminare. Osalejatel on võimalus saada uusi teadmisi, häid nõuandeid, jagada vastastikuseid kogemusi,  osaleda saadikutele korraldatavatel eksklusiivsetel üritustel. Saadikuklubi tegevused toimuvad koostöös Tallinna Konverentsiturismi büroo, Tartu Konverentsibüroo ja Pärnu linnaga.