EESTI KONVERENTSISAADIKU KLUBI VEEBINAR

25. mail 2021 kell 14:00-15:15

Veebinaril saad ülevaate kõige värskematest piirangutest, jagame prognoose konverentsikorralduses ning tutvustame teile vastvalminud praktilist Covid-19 turvaliste ürituste korralduse juhendit. Kas konverentsikorraldamine on terviserisk ning kuidas uue reaalsusega kohanedes maandada Covid-19 leviku riski hotellides? Lisaks saad teada, kuidad eristada hübriidkonverentsi vajadusi live konverentsist ning mida hübriidürituse puhul silmas pidada?


REGISTREERU


KAVA

“KONVERENTSIKORRALDUSE HETKESEIS JA PROGNOOSID” – Kadri Karu, Eesti Konverentsibüroo

Ülevaade kehtivatest piirangutest ja võimalusel info piirangute leevendamise edasiste sammude kohta. Valge Raamatu riskimaatriks ja nõuded konverentside korraldamisel erinevatel riskitasemetel. EKB juhis Covid-19 turvaliste ürituste korraldamiseks ja osaleja meelespea video.

 

“KAS KONVERENTSI KORRALDAMINE ON TERVISERISK?” – Kerli Pauskar, V Spa ja Konverentsihotell

 

 

 

“KUIDAS PLANEERIDA JA KORRALDADA HÜBRIIDÜRITUST?” – Liis Käosaar, Publicon

Mille poolest hübriidkonverents erineb live’st/virtuaalist? Kuidas arvestada ja omavahel siduda kohapealsete ja virtuaalsete osalejate huve? Milliste üksikasjadega peab planeerimisel arvestama, kunas ning milliseid valikuid ja otsuseid tegema? Kas ja kuidas virtuaal- ja näost-näkku formaati kokku põimida ning nende vahel sünergiat tekitada? Mida on vaja erinevalt organiseerida veebis ja kohapeal osalejatele? Kuidas korraldada näitused, posterid, networking? Eelarve koostamise erisused. Hübriidkonverentsi riskide prognoosimine ja maandamine.


Veebinar toimub online keskkonnas Worksup. Osalemine on TASUTA ning avatud kõikidele huvilistele!
Detailsem info veebinaril osalemiseks koos platvormi ligipääsuga saadetakse kõikidele registreerunutele e-maili teel hiljemalt 24. mail.

Lisainfo:
Gea Käsper
gea.kasper@ecb.ee
+372 645 0038
www.ecb.ee

Konverentsisaadiku Klubi idee on toetada ja tunnustada konverentside korraldajaid, kes oma erialasündmuse Eestisse toomisega juhivad tähelepanu Eestile kui teaduskeskusele ning aitavad Eestit kui konverentsisihtkohta tuntumaks teha. Klubi eesmärgiks on jagada infot uutest põnevatest toimumiskohtadest, pakkuda huvilistele konverentside korraldamise alast koolitust ja temaatilisi seminare. Osalejatel on võimalus saada uusi teadmisi, häid nõuandeid, jagada vastastikuseid kogemusi,  osaleda saadikutele korraldatavatel eksklusiivsetel üritustel. Saadikuklubi tegevused toimuvad koostöös Tallinna Konverentsiturismi büroo, Tartu Konverentsibüroo ja Pärnu linnaga.