Uudised

Tallinnas toimuvale Value Based Healthcare – Tallinn 2021 konverentsile koguneb virtuaalselt ligi 1000 osalejat 59-st riigist

Value Based Healthcare – Tallinn 2021 konverentsil võetakse luubi alla tervisesüsteemi arendamine ja tulevik – võimalused, ootused ja riskid.

4.märtsil Tallinnas toimuvale Value Based Healthcare – Tallinn 2021 konverentsile koguneb virtuaalselt ligi 1000 osalejat 59-st riigist.

Tervishoiusüsteemid arenevad kiiresti, et kohaneda inimeste muutuvate tervisevajaduste ning ühiskondlike ja tehnoloogiliste arengutega. Inimesed elavad varasemast kauem erinevate krooniliste ja degeneratiivsete haigustega ning see nõuab uusi lähenemisi tervishoiuteenuste osutamisel.

Konverentsi avavad Eesti Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja Euroopa Komisjoni tervisevolinik Stella Kyriakides.

Euroopa Komisjoni tervisevolinik Stella Kyriakides:

“COVID-19 on tõstnud esiplaanile tervisepoliitika ja meie tervishoiusüsteemide vastupidavuse. Tervis ei pruugi tähendada kõike – kuid ilma terviseta on kõik muu mõttetu.

Täna peame kasutama võimalust, et parendada ja muuta oma tervishoiusüsteemid tõhusamaks, vastupidavamaks ja kättesaadavamaks. Edukate tervishoiusüsteemide hindamisel peab kesksel kohal olema patsiendi kogemus.

Peame edendama terviklikumat tervishoidu, millel oleks aktiivne roll protsessi kaasatud patsientidel, ning tihedamat koostööd hooldajate ja meditsiinitöötajate vahel.

Euroopa Liit saab olla liikmesriikidele toeks parimate tavade jagamisel ja vajalike reformide toetamisel ELi eelarve vahenditest.”

Konverentsi eesmärk on tõsta tervishoiukogukonna teadlikkust ja teadmisi patsiendikeskse tervishoiu väärtusest. Kas Eestil on võimalus olla tulevikutervishoiu liider Euroopas või lepime mahajääja positsiooniga?

Minister Tanel Kiik:

“Hästi toimivas tervisesüsteemis on tervishoiuteenused kõigile kättesaadavad, see on rahaliselt jätkusuutlik ja tervishoidu nähakse kui investeeringut tervemasse ja tööjõulisemasse elanikkonda, võimaldades elada täisväärtuslikku elu ja osaleda aktiivselt ühiskonnaelus kõrge eani. Tervisesüsteemi arendamisel on oluliseks lähtekohaks tulemused tervishoius, kvaliteet ja kättesaadavus ning elanikkonna ootus nendele.”

Eesti Vähiliidu nõukogu esimehe dr Vahur Valvere sõnul on patsientide tulevikuootused seotud eeskätt  senisest suurema patsiendikesksusega ja see puudutab  haiguste personaalset ennetustegevust, täppisdiagnostikat ja -ravi.  Lisaks ravi efektiivsuse tõstmisele tuleb samavõrd panustada ka haigete elukvaliteedi säilitamisse ja parandamisse  nii ravi ajal kui  ravijärgses perioodis.

Konverentsil tutvustavad häid tavasid ja praktilisi näiteid esinejad Eestist, Saksamaalt, Belgiast, Suurbritanniast, Portugalist ja Rootsist.

Konverentsi korraldavad Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Eesti Vähiliit, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations ja Ravimitootjate Liit.

Konverentsi korralduspartner on Reisiekspert / Conference Expert

 

Riine Tiigi

Turundusjuht