Team Estonia kontseptsioon loodi MTÜ Eesti Konverentsibüroo poolt 2014. aastal, et ühendada Eestit kui konverentsimaad tuvustavaid organisatsioone.

Märgi rolliks on olla ühtne äratuntav visual messidel, kontaktüritustel, külaliste vastuvõtmisel jm situatsioondes kus kliendid puutuvad kokku erinevate teenusepakkujate ja organisatsioonidega Eestist. Märgi järgi saab Eesti esindajad kergesti ära tunda ning see suurendab ka ühtsustunnet partnerite vahel. Eesmärk on külalistele näidata, et eestlased on üks ja ühtne tiim ning omavahel ollakse head koostööpartnerid nii turunduse ja müügi etapis kui hiljem teenust osutades.

Team Estonia märki kannavad uhkusega EKB liikmed ja partnered ühistel turundusüritustel ning seda on lahkesti teretulnud kasutama ka teised organisatsioonid ja koostöövõrgustikud.

Samuti on kontseptsiooni osaks Eesti kui konverentsimaa “müügiargumentide” list pealkirjaga “Why Estonia for Meetings?“ Tegemist on nimekirjaga põhjustest, miks peaks rahvusvahelise konverentsi korraldaja organiseerima oma sündmuse just Eestis. Materjali eesmärk on toetada sarnaste turundussõnumite kasutamist Eesti kui konverentsisihtkoha turundamisel. Team Estonia toimimist toetavad Eesti Konverentsibüroo turundustegevused ja infovahetuse koordineerimine.