COVID-19 TÕENDIGA ÜRITUSTE KORRALDAMISE MEELESPEA

Alates 9. augustist 2021:

 • kui üritustel või tegevustes osaleb siseruumides üle 50 ja väljas üle 100 inimese, tuleb korraldajal tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.
 • Sisetingimustes võib COVID -19 tõendi kontrolliga üritusel osaleda kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat.
 • mahuarvestust tuleb pidada ettevõtte / juriidilise isiku tegevuskoha lõikes: st et kui konverentsikeskuses on 5 erinevat saali, igas saalis toimub alla 50 in üritus, siis tuleb ikkagi korraldada tõenditega üritus.
 • Vastavalt Vabariigi Valitsuse 30.07.2021 korraldusele nr 270 ei rakendata kehtestatud piirarvu neile, kes on seotud ürituse või tegevuse korraldamise või läbiviimisega, samuti koha omaniku või tema esindaja, töötajate, töövõtjate, esinejate ja hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes. See tähendab, et spordivõistluse korraldamisel rakendatakse väljas 100-inimeselist piirarvu pealtvaatajate suhtes, kuid mitte sportlaste, treenerite ja kohtunike suhtes. Samuti ei arvestata kohvikus või restoranis 50-inimeselise piirarvu sisse teenindajaid ja koha omanikke.
 • Isikute piirmäära arvestusse lähevad kõik külastajad, kliendid, sealhulgas alla 18-aastased isikud, kelle nakkusohutust ei kontrollita.

Panime alljärgnevalt kokku peamised juhised kontrollitud ürituste korraldamiseks: 

 1. Osalema pääsevad
 • Inimesed, kes on teinud kuni 48 tundi enne ürituse algust antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi ning saanud negatiivse tulemuse;
 • inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri ja kel on viimasest süstist olenevalt tootjast möödas 7-15 päeva, et oleks saavutatud maksimaalne kaitse;
 • inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini;
 • inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist;
 • inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud mitte rohkem, kui kuus kuud tagasi, ja pole veel saanud üht vaktsiinidoosi.

Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.

Kui üritusel osaleja on saanud ühe vaktsiinidoosi (kui tegemist on kahedoosilise vaktsiiniga), siis tuleb üritusel osalemiseks anda täiendav negatiivne kiirtest või teha PCR test.

Kuidas saada COVID tõend/pass?

 • Immuniseerimist, läbipõdemist või negatiivset testi tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee
 • Üks mugavamatest moodustest on COVID tõendi ekraanipilt sisse skännida eu kaudu ja salvestada see otse mobiiltelefonis Walletisse.
 1. Osalejate eelteavitus üritusel osalemise tingimustest
 • Andke osalejatele juba enne registreerumist teada, et osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi või negatiivse kiirtesti tõendi olemasolu ning et tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
 • Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimestel.
 • Teavitage kindlasti ka, kas üritusel on olemas kiirtestimise võimalus kohapeal.
 • Lisage eelteavituses meeldetuletus, et halva enesetunde või haigustunnustega tuleb jääda koju ka Covid-19 tõendi olemasolu korral.
 1. COVID-19 tõendi olemasolu kontroll
 • Enne ürituse või tegevuse algust peavad kõik vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või testi teinud inimesed esitama korraldajale Covid-19 tõendi (digitaalsel kujul või väljatrükina paberil).
 • Korraldaja peab kontrollima kõigi osalejate tõendeid, nende ehtsust ja kehtivust ning põhjendatud kahtluse korral tuvastama tõendi esitaja isikusamasuse.
 • Kontrollida tuleb kõiki osalejaid
 • Kui inimene oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.
 • Kontrollimata inimesi ei tohi üritusele lubada.
 • Alla 18-aastased ei pea oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendama.
 • Digitõenditega on võrdsustatud selle väljatrükk, kohapeal negatiivse tulemusega kiirtesti tegemine ja ka välismaal väljastatud tõendid.

VAATA LISAKS: Covid tõend ja selle kasutamine

 1. Kiirtestimine üritustel
 • Juhul, kui osalejal ei ole COVID-19 tõendit, siis üritusel või tegevuses osaleda saab ka kehtiva negatiivse antigeeni kiirtesti või PCR-testi alusel. Üritusel või tegevuses osalemiseks peab testitulemus olema negatiivne.
 • Testimise peab läbi viima tervishoiuteenuse osutaja või selle tegemist peab kontrollima vastava väljaõppega isik.
  • PCR-test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne ürituse algust.
  • Antigeenitest peab olema tehtud kuni 48 tundi enne ürituse algust.
  • Ajapiirangut hakatakse lugema üritusele saabumise ajast.
 • Korraldaja VÕIB, kuid EI PEA võimaldama antigeeni kiirtesti teha ka vahetult enne ürituse toimumist kohapeal. Kohapeal kiirtestimise korraldamisel tuleb järgida terviseameti juhendeid.
 • Kui korraldaja ei paku kiirtestimise võimalust kohapeal, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja juures ise korraldama.
 • Kiirtestimist üritustele pakuvad mitmed tervishoiuteenuste pakkujad, vt nt https://www.confido.ee/ettevottele/koroonaviiruse-testimine-uritustel/, Meeskond

Vaata lisaks: https://www.ecb.ee/et/blog-et/konverentsikorraldus/covid-19-kiirtestimine-uritustel-millele-tahelepanu-poorata/

 1. Ürituste piirangute kehtivus

Piirangud puudutavad avalikke koosolekuid ja üritusi, sh konverentse, teatrietendusi, kontserte, kinoseansse, meelelahutusteenuse osutamist, muuseume ja näitusi. Lisaks puudutavad nad sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täiendkoolitust ja täiendõpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist ning kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Erandiks on alla 18a. laste treening- ja huvitegevus ning jumalateenistused.

Lisainfo: 

www.kriis.ee/et/kultuur-ja-meelelahutus

https://koroonatestimine.ee/ettevottele/urituse-korraldajale/

https://www.kul.ee/covid-tervisetoend

Riine Tiigi

Turundusjuht