Tagasi

Täpselt 10 aastat tagasi riigi, kohalike omavalitsuse ja eraettevõtete koostöös loodud Eesti Konverentsibüroo (EKB) on üks Eesti edukaimaid avaliku ja erasektori koostööprojekte, sest ühistöö tulemusena jõuab aastas Eestisse kümneid rahvusvahelisi konverentse ja tuhandeid  konverentsidelegaate, kes panustavad nii kohalike teenindussektori ettevõtete käibesse kui riiklikku maksutulusse miljoneid eurosid, teatas EKB tegevjuht Kadri Karu.

Eesti Konverentsibüroo (EKB) on riigi, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate koostöös loodud konverentsiturismi katusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärk on tõsta Eesti kui konverentsisihtkoha tuntust, koordineerida Eesti kui konverentsimaa tutvustamist ja suurendada siin toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu. Samuti on EKB rolliks anda neutraalset ja tasuta teavet ning leida sobivad partnerid neile, kes plaanivad Eestis konverentse korraldada.

EKB tegevust rahastavad EAS Turismiarenduskeskus, Tallinna ja Tartu linn ning eraettevõtjatest liikmed. Suur osa turundustööst tehakse EAS TAK’iga tihedas koostöös ja nende toetusel. EKB tegevus on suurepärane näide era- ja avaliku sektori tõhusast koostööst, mis ühendab turismivaldkonna erinevaid osapooli – EAS’i, linnasid, hotelle, korraldusfirmasid, keskusi, ülikoole ning unikaalseid ürituste korraldamise paiku.

Büroo loomine sai alguse erasektori initsiatiivist juba aastal 1999, mil erasektori poolt tehti Turismiametile ettepanek konverentsibüroo loomiseks. Järgnesid ettevalmistuse ja läbirääkimise aastad ning 6. septembril 2007 sõlmisid EASi eestvõtmisel ETFL, EHRL, Tallinna, Tartu ja Pärnu linn nn hea tahte lepingu konverentsibüroo asutamiseks. 15. jaanuaril 2008 toimus MTÜ Eesti Konverentsibüroo asutamiskoosolek, asutajaliikmeid oli 23. Tänaseks on büroo liikmeskond kasvanud 29 organisatsioonini, ühendades ettevõtjaid Tallinnast, Tartust ja Pärnust ning Tartu ja Tallinna linna.

Tegevjuht Kadri Karu sõnul on tänu büroo järjepidevale tööle Eesti kerkinud pildile kui arvestatav rahvusvaheline konverentsisihtkoht: “Kui aastal 2008 alustasime, siis oli Eesti konverentsipaigana üsna tundmatu ning puudus isegi ülevaade siin toimuvate konverentside arvust. Täna hoiab Eesti rahvusvahelises konverentsisihtkohtade edetabelis ligi 200 riigi seas 52. kohta. Aastas toimub siin ca 550 rahvusvahelist konverentsi umbes 40 000 välisdelegaadiga ning konkureerime sihtkohana väärikalt nii teiste Euroopa pealinnade kui ka maailma suurlinnadega. Eesti uudsus, hea hinna-kvaliteedi suhe ning siinsete teadlaste ja erialaspetsialistide aktiiivsus rahvusvahelisel areenil muudavad meid atraktiivseks paljudele korraldajatele.”

Suurimate töövõitudena toob Karu välja mitmeid rahvusvahelisi eriala- ja teaduskonverentse, mille korraldamise õigus on koos valdkonna erialaspetsialistidega Eestisse võidetud: Euroopa Unemeditsiini Kongress, Euroheat & Power konverents, Pan-Euroopa Häälekonverents, EGOS Colloquium ja mitmed teised. 2019. aasta  novembris võõrustab Tallinn Eesti kõige aegade suurimat konverentsi – ligi 5000 osavõtjaga JCI World Congress’i, mille korraldusõiguse võitis paar kuud tagasi Eesti Ettevõtlike Noorte Koda – JCI Estonia koostöös Eesti Konverentsibürooga. Tegu saab olema Eesti turismitööstuse jaoks enneolematu mastaabiga üksiküritusega, sest kokku jääb Eestisse selle nädalaga ca 13 miljonit eurot turismitulu.

Konverentsikorraldajate toetamiseks algatati koostöös Tallinna ja Tartu konverentsibüroodega Eesti Konverentsisaadiku programm, mis pakub osalejatele konverentside alast infot ja nõustamist. Samuti antakse EKB poolt kord aastas välja Aasta Konverentsitegu auhinda ning loodi Team Estonia kontseptsioon, mille turundussõnumeid ja märki kasutatakse Eesti kui konverentsisihtkoha tutvustamisel ning märk on leidnud kasutust ka teiste turismiasjaliste poolt.

Kadri Karu sõnul on EKB 10. sünnipäeval põhjust uhkust tunda, et Eesti ühiskond järjest enam mõistmas, et konverentsivaldkond on eraldi majandusharu, mis toob ühelt poolt olulist turismitulu, teisalt aitab sisuliselt kaasa toimumiskoha riigi/linna ettevõtluse ja teaduse arengule. Väga paljudes riikides on hakatud konverentse nägema kui olulist tööriista investeeringute meelitamiseks, ekspordi arendamiseks ning teaduskontaktide edendamiseks. Konverentsid loovad töökohti, toovad maksutulu KOV ja riigile.

Lisainfo:
Kadri Karu
MTÜ Eesti Konverentsibüroo tegevjuht
mob 51 58 240
e-post: kadri.karu@ecb.ee
www.ecb.ee